Scroll Top

oktober, 2018

fre12okt12:00fre14:00Rommet for sivilsamfunnet lukker segF-0412:00 - 14:00 Jakobkirken Arrangør/organisasjon: Peace Brigades International, Karibu, LAG, SAIH Form:Paneldebatt,Panelsamtale,StrategimøteSpråk:English,PortugisiskNivå:Grunnleggende nivå

Møtedetaljer

Handlingsrommet for menneskerettighetsforkjempere rundt i verden lukker seg. Hvilke erfaringer har aktivister fra ulike deler av verden? Hvordan fortsetter man å jobbe til tross for undertrykkelsen?

Tid

(Fredag) 12:00 - 14:00

Møterom

Jakobkirken

Husmanns gate 14

Arrangør/organisasjon

Peace Brigades International, Karibu, LAG, SAIH

Innledere

Tetet Nera-Lauron, koordinator for Peoples’ Movement on Climate Change, Carlos Fernandez (Inter-Church Justice and Peace Commission), Pablo Neri, fra Pará, Brasil, og De jordløses bevegelse (MST), Lindah Chido, Students at risk

Engelsk beskrivelse

Human rights defenders, environmentalists, community leaders and student activisits around the world are subjected to persecution, violence, surveillance, and criminalization. This is not new, but there is growing concern that social movements and civil society's room for action, both internationally and locally, is getting smaller. In other words, the room is closing and the space is shrinking. We have gathered activists from different parts of the world and representatives from international organizations to illustrate this, from both global and local levels. What experiences do activists from different parts of the world have? How does one continue to work despite oppression? And how can activists, civil society representatives and human rights activists from different parts of the world work together to create conditions that preserve and extend the room for action for themselves and others?

Lengre beskrivelse

Menneskerettighetsforkjempere, miljøvernsaktivister, lokalsamfunnsledere og studentaktivister over hele verden blir utsatt for forfølgelse, vold, overvåkning, og kriminalisering. Dette er ingen nyhet, men det er økende bekymring om at sosiale bevegelser og sivilsamfunnets handlingsrom både internasjonalt og lokalt blir stadig mindre, gjennom de nevnte undertrykking-strategier, og gjennom administrative og økonomiske hinder. Med andre ord, om at rommet lukker seg. Vi samler aktivister fra ulike deler av verden og representanter fra internasjonale organisasjoner for å belyse dette fra et globalt så vel som fra et lokalt nivå. Hvilke erfaringer har aktivister fra ulike deler av verden? Hvordan fortsetter man å jobbe til tross for undertrykkelsen? Og hvordan kan aktivister, sivilsamfunnsrepresentanter og menneskerettighetsforkjempere fra ulike deler av verden jobbe sammen for å skape forhold som bevarer og utvider handlingsrommet til seg selv og andre?
X
X
X
X