Scroll Top

oktober, 2018

lør13okt16:00lør17:30Spania og arven etter FrancoL-2016:00 - 17:30 Jakobkirken Arrangør/organisasjon: Handel og Kontor, avdeling Oslo – Akershus, Rogaland Elektromontørforening og Kulturutvalget LO i Oslo Form:PanelsamtaleSpråk:Norsk,SpanskNivå:Mellomnivå

Mer

Møtedetaljer

Massearbeidsløshet, velferdskutt og angrep på demokratiske rettigheter preger dagens Spania. Hvordan påvirker 40 års fasciststyre dagens situasjon og hvilken rolle spiller de sosiale bevegelsene og fagbevegelsen? Vi inviterer et sammensatt panel bestående av blant annet Emilio Silva leder av Foreningen for gjenopptrettelse av det historiske minnet, representant fra norsk fagbevegelse og en innleder fra en av Spanias største faglige arbeidstakerorganisasjoner Comisiones Obreras. Se mer her: https://arvenetterfranco.com/

Tid

(Lørdag) 16:00 - 17:30

Møterom

Jakobkirken

Husmanns gate 14

Arrangør/organisasjon

Handel og Kontor, avdeling Oslo – Akershus, Rogaland Elektromontørforening og Kulturutvalget LO i Oslo

Lengre beskrivelse

Spania har aldri tatt oppgjør med fascismen og forbrytelsene som ble begått under og etter borgerkrigen. Overgangen til demokrati sikret forbryterne amnesti, mens ofrenes historie ble tiet ihjel. ARMH er en av flere frivillige organisasjoner som kjemper for et oppgjør med forbrytelser begått under Franco. Emilio Silva, journalist og leder av ARMH informerer om kampen om det historiske minnet og Francos massegraver. En utstilling om ARMHs arbeid med utgravinger blir vist under hele konferansen og den prisbelønte filmen The Silence of others, som handler om ofrenes kamp for oppreisning blir vist under konferansen . PSOE er tilbake i regjering etter at de konservative til måtte kaste kortene som følge av korrupsjon. Unidos Podemos (UP), en koalisjon av sosiale bevegelser og den tradisjonelle venstresida støtter den nye regjeringen. UP prioriterer grasrotorganisering og distanserer seg fra den politiske eliten. Angrep på faglige rettigheter, massearbeidsløshet og voksende prekariat har tvunget fagbevegelsen i landet til å tenke nytt. Fagbevegelsen har gjennomført en rekke streiker og aksjoner, senest 8. mars i år for å styrke kvinners rettigheter i arbeidslivet. Paula Guisande fra ledelsen i CCOO skal snakke om angrepene på fagbevegelsen og krisepolitikkens følger for arbeiderklassen i Spania. Møteserien tar sikte på å belyse fagbevegelsen og de nye bevegelsenes rolle i dagens Spania og kampen for et oppgjør med landets fascistiske fortid.
X
X
X
X