Scroll Top

september, 2020

søn06sep14:30søn16:00Tid for forandring: fra krig og militarisme til fred og velferd14:30 - 16:00 https://vimeo.com/454452269 Arrangør/organisasjon: Stopp NATO, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet Form:Diskusjon,Paneldebatt,PanelsamtaleSpråk:English,NorskNivå:Mellomnivå

Mer

Møtedetaljer

2020 er preget av økonomiske, miljø og helse- og velferdsmessige kriser. Det foregår en spredning av krigsvirus og militarisme samtidig med pandemi, rasisme, individualisme og seg selv nok holdninger. Vi ser også sammenbrudd av internasjonale avtaler og skjevheter og forskjellsbehandling i «kriseløsninger». Det åpne nettmøtet vil diskutere: Løsninger – for hvem og hva. Hvem setter dagsorden. Er det nok å holde hjulene i gang – eller er det tid for forandring. Hvilken forandring ønsker vi, og hvordan skal vi konkret få det til?
Hvordan kan vi gå fra krise og militarisme til fred og velferd.
Organisasjonen «Stopp NATO» stiller spørsmål om NATO koster oss velferd. Her vil det vises til NATOs investeringer, kriger og krav til økte militærbudsjetter. NATOs og norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk settes i kritisk lys – med økte spenninger og utrygghet. Hva er egentlig trusselbildet i dagens verden? Hvordan organisere og få økt tilslutning og aktivitet i krigsmotstand.
IKFF vil diskutere behovet for en ny forsvars- og sikkerhetspolitikk som setter menneskelig sikkerhet i sentrum. Både Covid-19, miljø- og klimakrisen har synliggjort trusler som ikke kan løses militært og som krever globalt samarbeid, ikke fiendebilder. Militær virksomhet er ødeleggende for miljø og klima, samtidig som det er ekstremt dyrt og går ut over velferdsbudsjettene. En alternativ sikkerhetspolitikk kan inkludere et Fredsdepartement for å sikre kompetanse, budsjetter og samordning av tiltak for fred på alle nivåer.
Dette er et digitalt seminar via Zoom. Innmelding skjer via email til kontakt@stoppnato.no gjerne med kopi til ghem@getmail.no.
Facebook: https://www.facebook.com/events/608849553390027
https://vimeo.com/454452269

Tid

(Søndag) 14:30 - 16:00

Møterom

https://vimeo.com/454452269

Arrangør/organisasjon

Stopp NATO, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

Innledere

Liss Schanke, IKFF - Ingunn Gjerstad, leder i Oslo LO - David Swanson, World beyond War (Engelsk) - Geir Hem, Stopp NATO

Lengre beskrivelse

2020 er preget av økonomiske, miljø og helse- og velferdsmessige kriser. Det foregår en spredning av krigsvirus og militarisme samtidig med pandemi, rasisme, individualisme og seg selv nok holdninger. Vi ser også sammenbrudd av internasjonale avtaler og skjevheter og forskjellsbehandling i «kriseløsninger». Det åpne nettmøtet vil diskutere: Løsninger – for hvem og hva. Hvem setter dagsorden. Er det nok å holde hjulene i gang – eller er det tid for forandring. Hvilken forandring ønsker vi, og hvordan skal vi konkret få det til?
Hvordan kan vi gå fra krise og militarisme til fred og velferd.
Organisasjonen «Stopp NATO» stiller spørsmål om NATO koster oss velferd. Her vil det vises til NATOs investeringer, kriger og krav til økte militærbudsjetter. NATOs og norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk settes i kritisk lys – med økte spenninger og utrygghet. Hva er egentlig trusselbildet i dagens verden? Hvordan organisere og få økt tilslutning og aktivitet i krigsmotstand.
IKFF vil diskutere behovet for en ny forsvars- og sikkerhetspolitikk som setter menneskelig sikkerhet i sentrum. Både Covid-19, miljø- og klimakrisen har synliggjort trusler som ikke kan løses militært og som krever globalt samarbeid, ikke fiendebilder. Militær virksomhet er ødeleggende for miljø og klima, samtidig som det er ekstremt dyrt og går ut over velferdsbudsjettene. En alternativ sikkerhetspolitikk kan inkludere et Fredsdepartement for å sikre kompetanse, budsjetter og samordning av tiltak for fred på alle nivåer.
Dette er et digitalt seminar via Zoom. Innmelding skjer via email til kontakt@stoppnato.no gjerne med kopi til ghem@getmail.no.
Facebook: https://www.facebook.com/events/608849553390027
X
X
X
X