Scroll Top

oktober, 2022

lør01okt11:45lør13:45Verksted: Aktivisme i en illiberal verden11:45 - 13:45 MezzaninenForm:VerkstedSpråk:Arabic,English,Kurdisk,Portugisisk,Spansk

Mer

Møtedetaljer

Aktivisme i en illiberal verden English below. Internasjonalt er det stadig flere som bruker begrepet “shrinking space”. Med dette mener man at det demokratiske handlingsrommet til aktivister, sosiale bevegelser og sivilsamfunnsorganisasjoner blir stadig mindre i møte med undertrykkende metoder fra statlige og andre aktører. For innlederne og panelistene i dette verkstedet er “shrinking space” ikke bare noe man snakker om, men noe de har opplevd og opplever i sitt daglige virke. Vi inviterer til en samtale basert på hva innlederne forteller om de ulike kampene de står i, hvordan de opplever undertrykking av sitt politiske arbeide og hvilke strategier de tar i bruk for å motvirke dette og kunne fortsette med sin politiske aktivitet. Vi håper at verkstedet vil lede til en økt forståelse av hvordan politisk aktivitet blir undertrykt ulike steder i verden, hvordan dette henger sammen. Og at alle som deltar lærer av hverandre og kommer styrket ut av verkstedet med nye strategier i kampen for den grunnleggende retten til demokratisk politisk aktivitet, som dessverre er nødvendig for å kunne jobbe med de politiske sakene de egentlig jobber med. Panelister: Jaqueline Gonzales Porto (Brasil) LAG Alkarrar Hasan Gaeed (Iraq) ISF Kamaran Malaosman (Kurdish Iraq) Community Peace Team Treasure Basopo (Zimbabwe) SAIH Basopo er tidligere studentleder på Universitetet i Zimbabwe, tidligere talsperson for Zinasu (Zimbabwean National Student Union), og tidligere medlem av studentparlamentet på OsloMet. Han ledet en demonstrasjon med over 15000 studenter som endte med Robert Mugabes avgang i 2017. Guisela Camacho (Peru) FIAN ENG Internationally, more and more people are using the term "shrinking space". This refers to the tendency that the democratic space for action of activists, social movements and civil society organizations is getting smaller and smaller in the face of oppressive methods from both the state and other actors. For the presenters and panelists in this workshop, "shrinking space" is not just something people talk about, but something they have experienced and still experience in their daily work. We invite you to a conversation based on what the panelists tell about the various struggles they are in, how they experience suppression of their political work and the strategies they use to counter this in order to be able to continue their political activity. We hope that the workshop will lead to an increased understanding of how political activity is suppressed in various places in the world, and how this is connected. And that everyone who takes part learns from each other and comes out of the workshop strengthened with new strategies in the fight for the fundamental right to democratic political activity, as an unfortunate necessary struggle in order to be able to work with their primary issue. Panelists: Jaqueline Gonzales Porto (Brazil) LAG Alkarrar Hasan Gaeed (Iraq) ISF Kamaran Malaosman (Kurdish Iraq) Community Peace Team Treasure Basopo (Zimbabwe) SAIHTreasure Basopo, a former student leader at The University of Zimbabwe, former Zinasu Spokesperson and former student Parliamentarian at OsloMet. He led a 15 000 plus and final students’ demonstration that deposed Robert Mugabe in 2017. Guisela Camacho (Peru) FIAN

Tid

(Lørdag) 11:45 - 13:45

Møterom

Mezzaninen

Hausmanns gate 16

X
X
X
X