Scroll Top

november, 2021

lør20nov15:30lør17:00Virker bistand solidarisk?15:30 - 17:00 Hallen, DOGA Arrangør/organisasjon: Palestinakomiteen, Ship to Gaza

Møtedetaljer

Hva er effekten av bistand til et folk som lever under okkupasjon og apartheid? For palestinerne er bistanden livsviktig. Økonomien er kvelt av den pågående okkupasjonen og krigføring av Israel. Så mye som 75% av bistanden til Palestina havner i Israel gjennom salg av varer og import som palestinerne ikke selv kontrollerer. Bidrar bistanden til status quo? Virker bistand solidarisk? Hva er effekten av bistand til et folk som lever under okkupasjon og apartheid?

Tid

(Lørdag) 15:30 - 17:00

Møterom

Hallen, DOGA

Arrangør/organisasjon

Palestinakomiteen, Ship to Gaza

Innledere

Kjersti G. Berg, Linda Tabar, Morten Heszlein

Lengre beskrivelse

I 2017 evaluerte Norad den norske bistanden til Palestina. Rammeverket og det overordnede målet for bistanden er en forhandlet to-statsløsning, mens palestinere i dag lever under et apartheidregime med manglende suverenitet over egne ressurser og landområder. Den palestinske økonomien taper årlig mer på okkupasjonen enn den samlede internasjonale bistandsinnsatsen til Palestina. Hvordan kan bistanden bøte på dette? Hovedfunnene i Norads evaluerings rapport var blant annet at: -Dagens bistandsparadigme har nådd grensen for hva som kan oppnås i mangel av politisk fremgang. -Den vedvarende israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gazastripen er hovedårsaken til at den internasjonale bistanden ikke når oppsatte mål om fred, menneskelig utvikling og økonomisk fremgang. For palestinerne er bistanden livsviktig. Økonomien er kvelt av den pågående koloniseringen og apartheidregime. Men som Norad rapporterer er effekten av bistanden høyst usikker. Bidrar bistanden til å opprettholde status quo? Med: Kjersti G. Berg, Christian Michelsen institutt (CMI) som har forsket på palestinske flyktninger og humanitær bistand og Linda Tabar, professor ved Birzeit Universitetet med fokus på vold, feminisme og antikolonial kamp. Morten Heszlein, nestleder i Palestinakomiteen. Samarbeidspartnere: Palestinakomiteen i Norge og Ship to Gaza
X
X
X
X