Scroll Top

Støtteerklæring – Colombia

Colombia

Norges Sosiale Forum uttrykker bekymring rundt den pågående situasjonen i Colombia. Her kan du lese de norske organisasjonene i Colombiaforum sin fellesuttalelse som vi stiller oss bak:

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

På vegne av Colombiaforum ønsker vi å uttrykke vår dype bekymring for utviklingen av situasjonen i Colombia den siste uken i anledning nasjonale protester som har pågått siden 28. april. Demonstrasjonene har i all hovedsak vært fredelige. Likevel er de blitt møtt med brutal vold fra deler av sikkerhetsstyrkene. Flere steder har internett blitt borte, noe som gjør det vanskelig å holde oversikten over situasjonen. I tillegg hindrer demonstrantenes veisperringer adgangen til flere byer, og mange har begynt å hamstre basisvarer i påvente av at demonstrasjonene vil fortsette de nærmeste dagene.

Fra 28. april til og med 4. mai har det blitt dokumentert en rekke alvorlige menneskerettighetsbrudd: 31 drap, 87 forsvinninger, 1220 sårede, 18 alvorlige øyeskader, 9 voldtekter, 200 fysiske aggresjoner og hundrevis av ulovlige arrestasjoner. Disse angrepene på sivilbefolkningen utført av deler av sikkerhetsstyrkene er et angrep på landets demokrati. Vi fordømmer denne overdrevne voldsbruken fra colombianske myndigheter på det aller sterkeste.

Demonstrasjonene, som ble utløst av regjerings forslag til en ny skattereform er helt tydelig et uttrykk for en dyp frustrasjon som finnes i brede lag av befolkningen. Colombia er et av landene i verden med størst ulikhet mellom fattige og rike, og landet har en enorm skjevfordeling av land og ressurser. Men den colombianske regjeringen synes ute av stand til å forstå demonstrantenes frustrasjoner og motiver. De omtaler demonstrantene som vandaler og terrorister, roser politiets håndtering og lufter tanken om unntakstilstand. Faren er stor for at voldspiralen vil fortsette og at de offentlige institusjonene, inkl. politiet vil miste enda mer legitimitet i befolkningen.

Flere internasjonale organisasjoner og sentrale politiske aktører har uttrykt stor bekymring for og fordømt situasjonen i Colombia, men det internasjonale samfunnet kan og bør gjøre mer for å stoppe det som nå foregår. Derfor ber vi den norske regjeringen om å:

  • Tydelig fordømme myndighetenes voldsbruk mot demonstrantene, be om en avmilitarisering av byene og støtte colombianernes demokratiske rett til å protestere.
  • Bruke sin plass i FNs sikkerhetsråd til å sette situasjonen i Colombia på agendaen gjennom en ekstraordinær sesjon.
  • Kreve at voldsepisodene etterforskes av en uavhengig kommisjon med deltakelse fra internasjonale aktører. Det er essensielt at de som har begått menneskerettighetsbrudd stilles til ansvar.
  • Oppfordre til og støtte internasjonale initiativer som bidrar til de-eskalering og humanitær hjelp rettet mot befolkningens primære behov.
  • Oppfordre myndighetene til å stoppe volden og gå i dialog med partene i demonstrasjonene for å finne konstruktive og fredelige tiltak som kan stoppe den pågående menneskerettighetskrisen.

Oslo, 06. mai 2021

Colombia er i en kompleks fredsprosess, der man forsøker å legge mer enn 60 år med intern konflikt bak seg. Vold har aldri vært, og vil aldri være løsningen. Dialog og forhandlinger er den eneste måten å løse uenigheter på i et demokratisk samfunn, og er helt essensielt for å komme frem til en fredelig løsning mellom demonstrantene og den colombianske regjeringen.

Organisasjoner som har signert uttalelsen:

Related Posts

X
X
X
X