Scroll Top
51281550_2300338723519362_2384012487742717952_o

KAMPEN FOR ET FREDELIG IRAK

Tirsdag morgen satte en gruppe arbeidsledige seg ned på frigjøringsplassen, Al-Tahrir, i Bagdad, under banneret “Vi behøver et respektfullt hjemland” med krav om bedre arbeidsvilkår, sosial rettferdighet og mot korrupsjon.

Det som begynte som en liten fredelig markering ble brutalt slått ned på av politiet. Det utviklet seg til store voldelige sammenstøt flere steder. Flere titalls er drept, mange hundre såret og med stadig stigende tall. På grunn av manglende kommunikasjon er det svært vanskelig å få oversikt. Samtidig står verdenssamfunnet stilltiende og ser på.

Demonstrasjonene ble mobilisert til gjennom sosiale medier og har blitt langt større enn noen forutså. Myndighetene har reagert med skarpe våpen, portforbud, stengte veier ut og inn av Bagdad og ved å stenge av internett. Dette blir knapt nevnt i norske medier. Selv om det å stenge ned internettet for store deler av landet ikke bare er et angrep på demonstrantene og den nasjonale befolkningen, men også på den frie pressens mulighet til å rapportere.

Norge ‘hjalp til’ i 2003 da USA og Storbritannia invaderte Irak. Norge deltok ikke i angrepskrigen, men sendte ned soldater og lånte vekk militært utstyr. Etter dette sendte den britiske forsvarsministeren et personlig takkebrev til de norske partene for hjelpen. Hjelp til å drive stormaktskrig, ikke til å drive fredsarbeid.

Flere år senere står den irakiske befolkningen fortsatt i en utsatt posisjon og det har vært utallige tilfeller av politivold, ulovlige fengslinger og frarøvelse av grunnleggende rettigheter i landet. Jan Egeland, daværende leder av NUPI, omtalte i 2010 operasjonen som en av de dårligste investeringene i moderne tid, i noe land. Han påpekte hvordan alle ressursene som ble brukt på krigføring fra norske allierte kunne ha revolusjonert tilværelsen for flere hundre millioner mennesker verden rundt.  I stedet har Norge bidratt til opplæring av sikkerhetsstyrker i Irak. Trolig de samme sikkerhetsstyrkene som nå skyter på de som i utgangspunktet var fredelige demonstranter.

Det finnes fungerende sivilsamfunnsorganisasjoner i Irak som arbeider for fred, faglig organisering, kvinners rettigheter, miljø og menneskerettigheter. Iraks Sosiale Forum igangsetter og utgjør en viktig plattform for flere av disse. Norges Sosiale Forum ser på arbeidet for et organisert sivilsamfunn som helt grunnleggende for en varig fred og et stabilt demokrati i Irak.

Irak Sosiale Forum på bakken i Bagdad har behov for støtte for å bygge et fredelig Irak. På kort sikt ber de verdenssamfunnet sette fokus på opprøret som brer seg mot regjeringens ekstreme vold mot demonstranter. På lang sikt må vi se på de bakenforliggende årsakene og veien videre. Misnøyen i Irak viser nå hvor sårbar den demokratiske gjenoppbyggingen av landet er. Norge bør derfor bruke minst like mye midler som vi har brukt på støtte til militær og politi, på å bidra til det organiserte sivilsamfunnet i Irak.

Et annet Irak er mulig, et fredelig Irak er mulig. Men dette krever støtte og oppmerksomhet fra verdenssamfunnet og fra Norge.

X
X
X
X