Scroll Top

Syria og Sápmi på kulturprogrammet

Kulturprogrammet er en viktig del av globaliseringskonferansen. I år er det et mangfold av politisk kunst, poesi og musikk, men med en rød tråd av syrisk og samiske kulturuttrykk.

  • Vi ønsker å utvide perspektiver. Man kan lese en politisk tekst eller et avisinnlegg og forstå det på et analytisk plan, men man kan også oppleve og erfare på andre måter. Da blir det en utvidelse av horisonten som kan få deg til å reflektere, sier Eva Lien, som har ledet gruppa som har satt sammen kulturprogrammet.

Lien og gruppa hennes har med seg kjente, politisk aktive kulturnavn som POING og Maja Ratkje, og Sandra Kolstad og Marianne Stranger. Til og med Razika har de fått til å spille på konferansen. Viktigere er likevel det omfattende samarbeidet med den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, og organisasjonene Syrian Peace Action Centre(SPACE) og Syrian Cultural Caravan.

Vår egen kulturarv

Resultatet av samarbeidet med Noereh er en stor samiske klubbkveld, Idja lik den organisasjonen arrangerer månedlig på Riksscenen, i konferansens lavvo på Youngstorget lørdag 29 oktober. Da vil vi få muligheten til å oppleve blant annet en av de største samiske artistene for tiden, svensk-samiske Sofia Jannok. Med utgangspunkt i joik blander hun inn elementer fra elektronika, jazz og folkemusikk og maler de vakreste arktiske lydlandskaper.

  • Samisk kultur er også en del av den norske kulturarven. Jeg tror vi har mye å lære, og spesielt i lys av den langvarige fornorskingspolitikken som har vært er dette viktig. Samisk kultur har et stort mangfold med mange nytenkende og interessante stemmer det er verdt å lytte til, sier Lien.

Grenseløs samiskhet

Begge de to store samiske kulturnavnene som skal presenteres på konferansen kommer fra svensk side av Sápmi, og det er nettopp det kulturelle fellesskapet og kampen for anerkjennelse som ett folk på tvers av nasjonalstaten som gjør at deres kunst går rett i hjertet av temaet for årets konferanse, Grenseløs.

4-nation-army-2013-200x300cm-spray-paint-on-a-flag2-926x1280
Anders Sunna – 4 nation army, spraypaint on flag, 2013
  • På grunn av konferansens fokus på grenseløshet fant vi ut at det passet veldig godt å ta med ulike innslag fra samisk kultur i vårt program, forteller Lien.

På Youngstorget, side om side med installasjonene til den etiopiske kunstneren Mekdes W. Shebeta, skal den svensk-samiske kunstneren Anders Sunna vise sin til tider kontroversielle kunst. Begge kunstnere utforsker på hver sin måte grenser; til egen identitet og sin kulturelle arv i nye omgivelser og i nye møter. Sunna bruker sin billedkunst i et streetart formspråk til å beskrive undertrykkingen og rasismen som har gjennomsyret samisk historie. Shebeta ønsker gjennom ulike teknikker av historiefortelling å skape en større forståelse på tvers av kulturer når hun utforsker migranters liv slik det leves, videreføres og endres gjennom tid i den afrikanske diasporaen.

Samhold og forståelse

Den mest synlige migrantgruppa i verden i dag, syrerne, er også tungt representert på årets program. En altoppslukende krig har på få år spredt syrere for alle vinder, der de prøver å orientere seg i et nytt liv, usikre på hva framtida bringer. Den skandaløse håndteringen fra ryggesløse europeiske politikere ofrer grunnleggende menneskerettigheter for kortsiktig politisk gevinst. Derfor arrangerer Globaliseringskonferansen et flyktningetribunal, for å dele personlige historier fra de som har flyktet. Likevel er det viktig for oss å ikke bare vise syrerne som flyktninger, men som hele mennesker som har en historie, og et kulturelt utgangspunkt. Det gjør man gjennom deres egen kunst, og deres egne kunstnere.

 

caravanerose
Syrian Cultural Caravan Foto: Solenn Anquetin cc
  • Syria for oss kan fort bli harde fakta og vanskelige, triste historier. Men folket er jo ikke krigen. De har jo sine tanker og ideer, sine ønsker og mål. Det er fint å kunne trekke frem noen av de stemmene og la dem fortelle på egne premisser, sier Lien.

Dette er grunnen til at hun har ønsket å samarbeide med Syrian Cultural Caravan og SPACE. Resultatet er møter med de syriske kunstnerne Sulafa Hijazi, og Golan Haji.

Hijazi, visuell kunstner og regissør, skal presentere sin kunst, og snakke om konseptet som ligger bak og hvordan dette har tatt form, endret og utviklet seg i tiden før, under og etter revolusjonen. Haji er poet og oversetter, han skal fortelle litt om sitt virke og sin bakgrunn, og fremføre noen utvalgte dikt.

  • Begge vil bidra til refleksjon over hvordan det er å være syrisk kunstner i eksil, hvordan de er med på å etablere og opprettholde samhold og utveksling av tanker og ideer over landegrenser i en vidspredt diaspora, sier Lien.

Målet med kunstopplevelsene på konferansen er å bygge forståelse og møter mellom mennesker. Det kan ikke gjøres bare gjennom statistikk og politisk diskusjon.

  • Jeg tror det å dele kulturelle uttrykk skaper forståelse. Det er mye du lærer om en kultur ved å se på litteraturen, kunsten og musikken. Jeg mener at det er viktig at folk får fortelle sin historie på den måten de ønsker, gjennom sin egen tolkning av sin virkelighet, avslutter Lien.
X
X
X
X