Scroll Top

Folkeavstemning på feil premisser

I går ble det klart at  fredsavtalen som er fremforhandlet mellom FARC-geriljaen og Colombianske myndigheter ikke vil tre i kraft. Med knappest mulig margin stemte 50,2 prosent mot å godta avtalen i folkeavstemningen.

  • Colombianere flest mangler kunnskap om innholdet i folkeavstemningen og fredsavtalen. Nei-siden fikk mange til å tro at et ja betydde at geriljagruppene ville ta over landet, sier Martha Lucía Rodríguez fra bondeorganisasjonen CNA.

Rodríguez er for tiden i Norge på invitasjon fra Latin-Amerikagruppene i Norge(LAG), men følger nøye med på utviklingen herfra. Hun mener at det har foregått en uredelig valgkamp, og at mange av argumentene til nei-sida slett ikke var relevante for avtalen som er blitt forhandlet frem.

img_20160927_161126437
Martha Lucía Rodríguez(t.v.), med brigadekollega Angelica Ortiz(t.h) Foto: Tarcísio Leopoldo

Konsekvensene blir størst for fattige på landsbygda

Vilde Haugsnes, styreleder i LAG frykter at det er de som allerede har lidd mest som taper på at det ikke blir noen avtale.

  • Mens Colombias tidligere president Alvaro Uribe og den tradisjonelle eliten har stått i spissen for nei-kampanjen, har de områdene som har vært hardest rammet av konflikten stemt for fredsavtalen. LAG frykter at en havarering av fredsforhandlingene vil ramme fattige og marginaliserte grupper på landsbygda hardest, sier hun.

Skremselspropaganda avgjorde

I følge Haugsnes er det først og fremst eliten som tjener på at prosessen forsinkes. Nei-siden har gjennom den marginale seieren presset seg inn i forhandlingsrommet. Hun er enig med Rodríguez at resultatet av avstemningen ville vært annerledes, dersom ikke Uribe og hans støttespillere hadde fått spille på frykt, slik de gjorde.

  • Jeg har respekt for en demokratisk avgjørelse, samtidig som man ikke kan la være å kritisere nei-kampanjene sin skremselspropaganda, sier hun.

Både FARC og president Juan Manuel Santos har uttrykt vilje til å gå tilbake til forhandlingsbordet for å fremforhandle en ny avtale.

Konflikten og fredsavtalen skal diskuteres på konferansen fredag 28 oktober kl 19.00.

Rodríguez er en av innlederne i et verksted om kriminalisering av sosial protest fredag 28 oktober kl 10.00.

X
X
X
X