Scroll Top

Tøffere tider for fagbevegelsen?

Økonomiske kriser og angrep på arbeidsrettigheter har fått fagbevegelsen på defensiven. På Globaliseringskonferansen skal Handel og Kontor diskutere en nødvendig ny politisk strategi.

Av Jokke Fjeldstad, Handel og Kontor

Det skapte sjokkbølger i Norsk fagbevegelse da Expertkjeden meldte seg ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke og sa opp tariffavtalene. De ansatte som solgte mest skulle belønnes med bonuser, mens de som «ikke leverte» skulle miste rettigheter. Fagforeninga til de ansatte stod i veien, og skulle fjernes ved hjelp av amerikansk-inspirerte metoder for fagforeningsknusing. Handel og Kontor tok opp kampen og reddet tariffavtalene. John Thomas Suhr forteller hvordan eskalering av konflikten vekket de ansatte og opinionen:

  • Det var daglige medieoppslag i perioden fram til mekling. Bedriften merket en massiv respons fra kundene, spesielt på sosiale medier. Medlemmene i butikkene gjorde seg klar til streik. Vi hadde til slutt doblet organisasjonsgraden i de 23 avdelingene av Expert hvor bedriften hadde sagt opp tariffavtalene, sier Suhr.

Nyliberalt tankegods vinner terreng

Norge beskrives ofte som et av få unntak når det kommer til fagorganisering. I resten av den vestlige verden har det blitt færre fagorganiserte. I mange land har nyliberale politikere og private selskap stått i spissen for fagforeningsknusing.

  • Det norske arbeidslivet er ikke blitt amerikanisert, men vi ser klare utviklingstrekk i den retningen – amerikanske ledelsessystemer (strategisk HR) er på full fart inn i bedriftene, organisering og avtaledekning er truet i viktige deler av privat sektor og situasjonen for mange tillitsvalgte er så vanskelig at det er problemer med nyrekruttering, sier Tellef Hansen

Eneste strategi er regjeringsskifte

Europa er nå inne i sin verste økonomiske krise etter krigen. Massearbeidsløshet preger store deler av kontinentet. Lønns, pensjon- og arbeidsbetingelser har blitt angrepet i EU-land etter EU-land. Den økonomiske krisa har blitt brukt som et påskudd for å avskaffe mange velferdsgoder i Europa.

I Norge går det heller ikke så bra. Under Høyre/Frp regjeringa øker arbeidsledigheten. Forskjellene mellom fattig og rik har aldri vært større. 2016 kan bli det første året på lenge norske arbeidstagere opplever reallønnsnedgang. LOs strategi framstår som det viktigste er å få til et regjeringsskifte. Det bekymrer Hansen.

  • Det er ingen tvil om at norsk fagbevegelse er på defensiven og at mange kamper har karakter av reine forsvarskamper. Vi har ingen helhetlig strategi for å komme på offensiven og det er kanskje det viktigste fagbevegelsen må diskutere de nærmeste årene. Å satse på at et eventuelt regjeringsskifte i 2017 skal gjøre jobben vil være mer enn naivt, sier han.

Redningen er aktivitet nedenfra

Suhr er også tydelig på at man ikke kan gjøre fagbevegelsen avhengig av at politikere skal gjøre jobben. Han etterlyser god gammeldags organisasjonsarbeid.

  • En fagforenings viktigste ressurs er medlemmer som står samlet og er villig til å ta en kamp for sine interesser. Derfor må fagbevegelsen må bygges nedenfra. Vi kan ikke slå oss til ro med troen på at vi har et ubegrenset serviceapparat bak oss i forbund, at vi har politiske partier med forankring i fagbevegelsen ved makten, eller at jussen alltid vil være på vår side. Tiden er inne for å finne fram igjen metodene vi brukte for å bygge fagbevegelsen fra grunnen av. Organisering til aktivitet nedenfra i bedriftene! Og solidaritet på tvers av arbeidstakergrupper, bedriftsgrenser, forbund og organisasjoner, avslutter han

Hør mer fra John Thomas Suhr og Tellef Hansen på møtet “Gradvis avvikling eller nyorganisering – Tid for ny faglig strategi”, på Globaliseringskonferansen fredag 28. oktober kl. 1430.

Beskrivelse av møtet finnes også på Facebookarrangementet.

X
X
X
X