Scroll Top

UTLYSNING: STYREMEDLEMMER 2023!

image3

Vil du sitte i NSFs styre og arrangere neste Globaliseringskonferanse?

Norges Sosiale Forum søker nye styremedlemmer med oppstart i mars 2023! Er du interessert i å få organisatorisk erfaring, arrangementserfaring og internasjonalt nettverk, og samtidig gjøre verden mer rettferdig? Da er dette stedet for deg!

Norges Sosiale Forum er en del av en internasjonal bevegelse som arbeider for en rettferdig verden og mot den nyliberale økonomien og politikken som dominerer i dag. Norges Sosiale Forum er organisert med et årsmøte hvor våre omlag 70 medlemsorganisasjoner har stemmerett.

Årsmøtet velger et styre på 15 personer som har ansvaret for driften av nettverket, og ikke minst gjennomføringen av Globaliseringskonferansen. Styremedlemmer velges for to år. Styret er et arbeidende styre og det forventes jevnt arbeid samt møtevirksomhet minst to ganger i måneden av alle styremedlemmer.

Globaliseringskonferansen arrangeres annethvert år og i konferanseåret jobber styret hovedsakelig med dette. I tillegg jobber styret kontinuerlig med å styrke nettverket i NSF, være det norske kontaktpunktet til World Social Forum og starte opp nye initiativ, for eksempel podcasten “Fra krise til håp”.

Som styremedlem i NSF kan du få unik arbeidserfaring som er nyttig å ha med seg videre:

 • Organisasjonserfaring
 • Arrangementserfaring
 • Arrangementsproduksjon
 • Kulturproduksjon
 • Bygging av nettverk i Norge og internasjonalt
 • Politisk arbeid
 • Programutvikling
 • Pressearbeid
 • Mobiliseringsarbeid
 • Grafisk arbeid og markedsføring
 • Økonomistyring
 • Drift av nettsider og sosiale medier

Er du interessert i sitte i styret til Norges Sosiale Forum? Send en søknad til valgkomiteen innen 16. januar. Fortell litt om deg selv, hvorfor du er interessert i å sitte i NSFs styre og hva du ønsker å bidra med. Merk e-posten “Søknad styremedlem NSF 2023” og send til valgkomiteen: valgkomite@globalisering.no

Søknadsfrist: Mandag 16. januar.

Har du spørsmål? Kontakt valgkomiteen: valgkomite@globalisering.no

X
X
X
X