Scroll Top

Videoopptak av møter på GK2022

Globaliseringskonferansen 2022-102 (1)

Gikk du glipp av årets globaliseringskonferanse? Heldigvis kan du nå se videoopptak av et utvalg av møtene på Norges sosiale forums kanal på Vimeo. Her er det mye bra, så ta en titt!

Åpningsmøte: Kriser og strategier i en nyliberal verden med Owen Jones (UK), Nina Björk (S), Linn Stalsberg, Ola Innset, Ivar Hippe og Ingrid Fadnes (møteleder).

Arrangør: Norges Sosiale Forum
Møtet åpner med en halvtimes innledning ved den britiske forfatteren og journalisten Owen Jones, som forteller om hvordan nyliberalismen har forandret det britiske samfunnet og ledet til den politiske krisa som landet de siste årene har stått oppe i. Deretter diskuterer Linn Stalsberg, Nina Björk, Ivar Hippe og Ola Innset hva slags innvirkning nyliberalismen har hatt på Norge og Skandinavia. Møtet ble ledet av Ingrid Fadnes.

Frihet og liberal ufrihet med Nina Björk

Arrangør: Kvinnefronten og Norges sosiale forum
Den svenske feministen og sosialisten Nina Björk foredrar om frihet og liberal ufrihet. Foredraget er basert på boka Om man älskar frihet : tankar kring det politiska (2020) og byr på en knusende kritikk av det liberale frihetsbegrepet. Björk har tidligere blant annet skrevet bøkene Drömmen om det röda : Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek (2016) og Under det rosa täcket : om kvinnlighetens vara och feministiska strategier (1996).

Nyliberalismen og The Mont Pelerin Society med Hagen Schulz-Forberg og Ingrid Wergeland

Arrangør: For Velferdsstaten og Norges sosiale Forum
Hagen Schulz-Forberg, førsteamanuensis i global og europeisk historie ved Aarhus Universitet, foredrar om nyliberalismens opphav, kriser og framtidsutsikter. Han kommer blant annet inn på hvilken rolle det nyliberale tenketanknettverket The Mont Pelerin Society har spilt i den internasjonale spredningen av nyliberalt tankegods. Etter en 30-minutters presentasjon, samtaler Schulz-Forberg om temaet med Ingrid Wergeland, kommunikasjonssjef i Manifest tankesmie.

Nyliberalismens slutt og strategier for sosiale bevegelser med James Meadway (UK), Hege Skarrud, Hagen Schulz-Forberg, og Yngve Heiret (møteleder).

Arrangør: Norges sosiale forum

Den britiske økonomen James Meadway innleder om det han hevder er nyliberalismens slutt og hva slags betydning dette har for venstresiden og sosiale bevegelser (40 min). Meadway leder til daglig tenketanken Progressive Economy Forum, og var under Jeremy Corbyns Labour-lederskap rådgiver for skyggefinansminister John McDonnell. Innledningen etterfølges av paneldebatt med historikeren Hagen Schulz-Forberg og økonomen Hege Skarrud. Møtet ble ledet av Yngve Heiret.  

X
X
X
X