Scroll Top

Vil du sloss?

En annen verden er mulig, men hvordan? Vi har snakket med Trond Botnen som kommer til Globaliseringskonferansen for å snakke om folkemakt, ikkevold og sivil ulydighet. Og om demninger, arbeiderrettigheter og monstermaster.

 Av Per Høyland

  • På samme måte som generaler gjør det med militære midler – legger planer, strategier og mobiliserer en hær – så snakker man om en ikkevoldelig strategisk kamp hvor man gjør akkurat det samme, sier Trond Botnen, en av flere kursholdere som kommer for å snakke om ikkevold på årets Globaliseringskonferanse..

Han forteller ivrig om temaet som har fascinert ham siden ungdommen. Som tidligere medlem av Natur og Ungdom på 80-tallet er ikke Botnen fremmed for sivil ulydighet. Men hva skal egentlig til for å lykkes?

  • Det er tre ting som er kjempeviktige for å oppnå suksess: Enhet, disiplin og mobilisering. De som deltar i kampen må stå sammen bak felles mål og strategier, de må være disiplinerte nok til å holde fast ved ikkevoldsprinsippet, og de må være mange. Terskelen for å delta må gjøres lav! Det finnes hundrevis av måter å kjempe ikkevoldelig på; det handler ikke bare om massedemonstrasjoner, vannkanoner og tåregass, sier han.

Melk, mur og honning

I 2007 reiste Botnen til Palestina som ledsager for å støtte ikkevoldskampen i de okkuperte områdene. Der risikerer aktivister harde straffer, uansett virkemiddel og hvilke budskap de stiller seg bak. Hva er da poenget med å ikke slå tilbake?

  • Når man skal kjempe en politisk kamp, så må man velge de våpnene og midlene en selv er gode på, ikke det som motstanderen er god på. Å skyte på okkupasjonsmakten har lite for seg, ettersom Israel uansett er militært overlegen. -De vet hvordan de skal forsvare seg og hvordan de slår ned på voldelige opprør, men de er ikke nødvendigvis så flinke til å håndtere ikkevold.

Å ikke svare med samme mynt har også betydning for hvordan verdenssamfunnet forholder seg til situasjonen. Man sympatiserer med de som blir offer for vold, ikke de som utøver den. Dette kan også splitte et undertrykkende regime, og skape interne konflikter mellom de entusiastiske tilhengerne av vold og de som ønsker minst mulig.

Strategi. Strategi. Strategi

 

  • Man har ikke en demonstrasjon for å ha en demonstrasjon. Demonstrasjonen er en del av en større plan for å nå et politisk mål, sier Botnen.

 

For å lykkes må man ha en plan. Man trenger en strategi, og man må være tilpasningsdyktig etter hvert som motstanderen flytter sine brikker. Det er faktisk ikke uvanlig at tidligere militært personell blir brukt i treningen av ikkevoldsaktivister. Som mennesker har vi en instinktiv trang til å forsvare oss dersom vi blir utsatt for vold.

I Norge blir vi ikke skutt av myndighetene om vi protesterer, men dette er ikke tilfellet alle andre steder i verden. Kurset tar også for seg denne problematikken, og hvordan man håndterer ekstreme meninger internt i bevegelsen.

 

  • Det er ingen tvil om at bruk av vold er til stor skade for det store flertallet som kjemper for rettferdige mål. Det gir motstanderen en unnskyldning til å bruke vold og makt for å slå ned på de som demonstrerer; det er som å servere på fat en anledning til å slå tilbake med vold.

Demninger og arbeiderrettigheter Grenseløs

Innlederne på årets People Power-program er Professor Stellan Vinthagen underviser til daglig i ikkevold ved University of Massachusetts Amherst, i USA. Han vil jobbe sammen med Maíra Irigaray Castro fra Brasil og Hülya Üçpınar fra Tyrkia.

Maíra er en menneskerettighetsadvokat og jobber med Amazon Watch, og har blant annet aksjonert mot ulovlige demninger og miljøkriminalitet som ødelegger for urbefolkningen i verdens største regnskog . Hülya kjemper for arbeiderrettigheter på hjemmebane. Med disse to stemmene fra feltet, fra hvor virkelige kamper om viktige rettferdighetskamper utspinner seg, sparkes – unnskyld, heies – årets People Power-program i gang.

Ikkevold? Jeg?

People Power-programmet på Globaliseringskonferansen er for alle, enten du bare vil lære, har en gryende aktivistspire i magen, eller allerede vet hvilke lenker og låser som passer best i møte med monstermaster og bulldosere. Ikkevold handler om det lokale, det nasjonale og det globale.

Deltakere på denne delen av programmet blir ikke bare smartere, de blir også en ressurs for sine egne organisasjoner og kampsaker. Etter tre dager skal du ikke bare ha lært om ikkevold, du vil også ha laget din egen strategi for din egen rettferdighetskamp. Det skal man ikke kimse av.

-Jeg er overbevist om at selv om en aldri kan være garantert suksess, så er det denne aksjonsformen som gir størst sjanse for å lykkes. Om man gjør de riktige taktiske og strategiske vurderingene, sier Botnen.

X
X
X
X