Scroll Top

Alternativer til ekstremisme er mulig

1397176_444011825708313_388467582_o (Demo)

Titusenvis av aktivister samles i Tunisia få dager etter terrorhandlingen. Terrorhandlingene i Tunisia onsdag er et forsøk på å undergrave demokratiprosessen i Tunisia og i regionen.

1397176_444011825708313_388467582_o

– Massiv deltagelse på Verdens Sosiale Forum er viktigere enn noensinne. Mobilisering av fredelige og demokratiske krefter er den eneste riktige responsen til terroren, for å kjempe for en fri og mer rettferdig verden, sier Abderrahmane Hedhili, leder i VSFs lokale koordineringskomiteen i Tunis.

På forumet møtes aktivistene for å diskutere politikk, utveksle erfaringer og legge strategier for en mer rettferdig verden. 30.000-40.000 aktivister fra sosiale bevegelser i hele verden forventes Verdens Sosiale Forum i Tunis, 24.-28. mars. 2015. Sosiale bevegelser i blandt annet Tunisia, Irak og Syria mener at engasjement gjennom VSF og regionale/nasjonale fora er et konkret alternativ til ekstremisme og vold i regionen og verden rundt. 18 aktivister fra Norge forventes til å delta i Tunis, og de representere følgende organisasjoner og nettverk: Norges Sosiale Forum, Fagforbundet, Utviklingsfondet, Nei til EU, Bonde og Småbrukerlaget, Attac Norge, Stiftelsen Karibu og Sør i Fokus.

De sosiale bevegelsene i Tunisia og i region regner med internasjonal støtte for å stå imot vold og terrorisme. Arrangørene i Tunis oppfordrer alle til å sende så mange som mulig til forumet. Slik kan forumet lykkes med en sivil og fredlig kamp mot terrorismen og fanatismen som truer demokrati, frihet og toleranse.  Dette sier Abderrahmane Hedhili, leder i VSFs lokale koordineringskomiteen i Tunis.

En annen verden er mulig

Under slagordet “En annen verden er mulig!” samlet aktivister seg for første gang til Verdens Sosiale Forum i Porto Alegre i Brasil i 2001. Det var de sosiale bevegelsenes svar på Verdens økonomiske forum, der makteliten hvert år møttes i Davos.

Det første sosiale forumet ble holdt bare måneder før terrorangrepet 11. september 2001. Ingen trodde den gang at ekstremisme, grusomme overgrep, krigshandlinger og militær strategi skulle prege internasjonale forhold de neste tiårene. Den kalde krigen var ferdig, og sosiale bevegelsene verden rundt var klare for å løfte opp alternativer til urettferdige systemer, strukturer og maktspillere som hadde bidratt til økonomisk ulikhet verden rundt.

Alternativer til ekstremisme
Når Verdens Sosiale Forum hevder seg å være en alternativ stemme, så henger dette sammen med at forumet samler folkelig krefter og grasrotbevegelser som vil bygge andre samfunn enn de som er bygget opp på dominans og volds-bruk.

Det irakiske sosiale forum (ISF), et felles prosjekt for irakiske sosiale bevegelser, fagforeninger, sivilsamfunnsorganisasjoner og aktivister i Irak som kjemper for menneskerettigheter, fred og sosial rettferdighet og mot nyliberal politikk og militarisme, sender en delegasjon av 25 aktivister til Tunis neste uke. Ismaeel Dawood, en av de irakiske aktivistene mener vi må se på røttene til ekstremismen.

-Det må heller ikke sendes mer våpen som fremmer militære strukturer, bruk av vold i konfliktløsning og profittorientert krigføring. Vi trenger samlingssteder som VSF i Tunis der vil jobber med alle årsakene til ekstremisme og dominans, både de politiske, økonomiske og de sosiale», sier Dawood.

Iraks Sosiale Forum ble nylig arrangert, og var det største nasjonale forumet i et arabisk land noensinne. I Tunis vil irakerne bygge allianser til mange andre folkelige organisasjoner fra Midtøsten for å styrke deres felles kamp mot sekterisme, militarisering, menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser. Fredsaktivister i krigsherjede Syria sier det samme.

– Vi trenger dialog og alternativer fra grasrota, hvor ofrene for vold og ekstremisme kan være med på å utvikle og sette agenda for fredsprosessen både i Syria og andre stedersier Leo Gabriel, som er knyttet til International Peace Initiative for Syria og er medlem i VSFs internasjonale råd. Forhåpentligvis vil historikerne se tilbake og si at Verdens Sosiale Forum I 2015 var et vendepunkt for fredsarbeidet regionalt og globalt. sier Gabriel.

 logofsm2015

Fokus på de folkelige stemmene på bakken

Mediebildet fra Midtøsten preges av grusomme overgrep og krigshandlinger. I krig forsvinner sivilsamfunnet fra nyhetsdekningen. Men det er i det sivile samfunnet at en langvarig fred må etableres. Derfor befinner de sosiale bevegelsene i Midtøsten seg i en svært kritisk situasjon. Mer enn noen gang er det viktig å lytte til stemmene fra sivilsamfunnet i Midtøsten, samt å skape rom for at disse stemmene kan løfte opp alternativer til tidligere og nye voldsregimer.

Verdens Sosiale Forum en sentral arena for organisasjoner som til daglig bekjemper ekstremisme gjennom fattigdomsbekjempelse og demokratibygging. Organisasjonene bak alliansen Norges Sosiale Forum står sammen med våre venner fra Irak, Tunisia, Syria og resten av verden i arbeidet for frihet, solidaritet og demokrati.” sier Nina Skranefjell styreleder i Norges Sosiale Forum

Lenker:

Attac Norge: Attac.no

Stiftelsen Karibu: www.karibu.no  

Norges Sosiale Forum: www.globalisering.no

Verdens sosiale forum: fsm2015.org/en 

Irakiske Sosiale Forum  iraqsf.org/                 

International Peace Initative for Syria: peaceinsyria.org

Related Posts

X
X
X
X