Scroll Top

Norges Sosiale Forum lager film

WSF2015_IMG_0256_JLL (Demo)

Norges Sosiale Forum vil i samarbeid med Differ media produsere en kort informasjonsfilm. Vi ønsker å sette fokus på klimasaken i et internasjonalt perspektiv og få frem de økonomiske aspektene ved klimautfordringene vi står ovenfor. Filmen vil være i skjæringsfeltet demokrati, makt- og ressursfordeling og klimapolitikk.

Stemmene i filmen
Blant de mange intervjuede er Elisabeth Mpofu internasjonal koordinator i La Via Campesina og Pablo Solon leder for Focus on the Global South. Solon er tidligere FN-ambassadør for Bolivia og tidligere leder for Bolivias deltakelse i klimaforhandlingene. De intervjuede i filmen representerer fem kontinenter. Blant annet Richard Girard fra Polaris Institute, Global Campaign to Dismantle Corporate Power, Marjorie Pamintuan fra Asia-Pasific Research Network (APRN), Lucile Falgueyrac fra Attac Frankrike og Aitec, Pascoe Sabido fra Corporate Europe Observatory.

Innspilt på Verdens Sosiale Forum
Filmingen ble gjort under Verdens Sosiale Forum i Tunisia i slutten av mars. Verdens Sosiale Forum er en samlingsarena for aktivister og organisasjoner fra hele verden. Dette viste seg å være en gylden mulighet til å få frem et bredt utvalg klimastemmer. Filmen vil lages i samarbeid med Differ medie som er en ideell, politisk uavhengig organisasjon som jobber for å bidra til produksjon av film, foto og design med fokus på sentrale og aktuelle globale problemstillinger med hovedvekt på nord/sør-spørsmål, utvikling, miljø, fordelingsspørsmål, urettferdighet og skjeve maktforhold.

Related Posts

X
X
X
X