Scroll Top

EN VIKTIG KONFERANSE I KAMPEN FOR ENDRING

3851-Nina-Skranefjell-552x366 (Demo)

Les intervju med Nina Skranefjell, leder i Norges Sosiale Forum, om høydepunktene på årets Globaliseringskonferanse 1.-4. november og hvordan konferansen skal ta oss nærmere målet om en bedre verden der mennesker og miljø settes foran økonomisk profitt.

3851-Nina-Skranefjell-552x366

– Har du inntrykk av at krisetidene har verka inn på interessa for globale spørsmål på noko vis?

Jeg tror historier fra Hellas og bilder fra Spania går inn på folk ja, og en stor endring er at de som før var de varmeste forsvarerne av økonomisk nyliberalisme er noen av de sterkeste kritikerne. Vi må greie å snakke om økonomiske endring og nye systemer uten å høre ut som vi har blitt satt på repit fra gammalt av. Da er det viktig å jobbe fram alternativer og få mange bak kravene og presentere dem så større deler av befolkningen får med seg. Dette er noe av det vi vil oppnå gjennom Globaliseringskonferansen.

Det kan være utfordrende å skulle kjempe på vegne av andre, når krisa ikke har nådd hit. Og det er helt naturlig. Jeg mener vi må ta tak i de sakene som folk her hjemme kan relatere seg til og føler på kroppen. Endringer i arbeidslivet er at sånn type sak, hvor vi kan kjempe side om side med vanlige ansatte i resten av Europa. Lave lønninger, fragmenter arbeidsliv og løsarbeidssamfunnet er ikke løsningen på krisa. For å endre det må vi organisere, organisere og organisere…

Samtidig er vår oppgave å sørge for å utvikle og bygge egen velferdsstat og fylle “den norske modellen” med det innholdet den bør ha. Som en spanske 15M-bevegelsen uttalte: «Den nordiske velferdsmodellen er en historisk milepæl i kampen for likhet, den er til nå det nærmeste vi har kommet i å oppnå et system basert på omfordeling. Hvis dere feiler, vil et viktig referansepunkt være tapt for oss alle.» Derfor er det viktig at vi jobber både nasjonalt og globalt.

Kan du nevne eit par ting på programmet som du vil anbefale særskilt eller som deltakarane ikkje må gå glipp av? 

Det er vanskelig å sette fingern på noe helt konkret ettersom det er mye bra. Årets konferanse kommer til å by på over 70 debatter, verksted filmer, konserter og seminarer. Til konferansen kommer blant mange andre Gerd Liv Valla, Samir Amin og Jostein Gaarder.

Om jeg skal trekke frem noe, vil jeg trekke frem møte om en Ny underklasse i Norge? Møtet tar opp økende klasseskiller og setter fokus på norges innvandreres posisjon i det norske arbeidslivet. Her kommer blant annet  Seher Aydar, Ahmad Ghanizadeh, Rune Berglund Steen, og Liv Tørres.

Vi har også blant annet et samarbeid med Oslo Dokumentarkino og et variert og spennende filmprogram å by på. Jeg vil anbefale filmen Detropia som handler om USA om nedgangen i industrien i Vesten og hvordan det påvirker samfunnet. Detroit er en by i USA som av mange kalt ”kanarifuglen i gruven”. Dette kallenavnet stammer fra det vestlige industrisamfunnet; når kanarifuglen dør vet man at man er i trøbbel. Detropia viser en by i forfall; jobbene forsvinner og samfunnet forvitrer.

Også vil jeg anbefale Stormøte om krisa. Hvor vi skal få høre fra Island og hvordan befolkningen nektet å ta hele regninga for børsfesten, og fra Latin-Amerika og hvordan de takla krisa i 2001. De ventet med å tilbakebetale gjelda, og satset på utviklinge av nye arbeidsplasser. Hva kan vi i Europa lære av dette?

Et annet veldig spennende møte er LO i Oslo sitt møte om Europeisk fagbevegelse i krise, hva kan vi lære? Møtet bruker Tyskland som eksempel for å prøve å vise hvorfor fagbevegelsen i Europa har havnet på defensiven. Hvilke veivalg må norsk fagbevegelse velge for ikke å havne i samme situasjon? På møtet kommer en Tysk fagforeningsaktivist Dag Seierstad og Ingrid Wergeland

Også sist men ikke minst vil jeg anbefale Zhumbawamba konserten, vi har satt av noen billetter til deltakere på konferansen. Dette blir bandets siste konsert ever og vi kan låve et hei dundranes show.

-Korleis går det med mobiliseringa, og kva vil du seie til dei som ikkje er sikre på om dei skal melde seg på?

Mobiliseringen går supert, vi får veldig god tilbakemelding, skryt av et spennende program og påmeldinger strømmer på.

Til de som er usikre så vil jeg si at dette er en mulighet til å delta på Norges største politiske verksted.  Alle samles med samme grunnide, at vi ønsker økt demokratisk kontroll over beslutninger i samfunnet. Vi vil bekjempe rasismen, miljødeleggelsen og finansmakten. Dette er derfor en unik mulighet til å danne breie politiske allianser på tvers av organisasjoner og miljøer.

I tillegg til et godt politisk program, tilbyr konferansen en rekke prisbelønnede dokumentarer. Samt kunstutstilling på folkets hus og diverse kultureventer. Konferansen har et eget ungdomsprogram, men er i høy grad også tilpassa voksne og skikkelig voksne. Vi har blant annet kulturbarnehage for de som er med småbarn.

-Så vidt eg kan sjå, er det tre hovudtema på konferansen: Økonomiske krise og demokratiske utfordringer; klima, miljø og mat; openheit, antirasisme og asylkamp. Korleis grip desse emna inn i kvarandre, vil du seie? Er det koplingar mellom dei?

Felles for de alle er at de tar tak i viktige utfordringer i samfunnet i dag. Miljø og antirasisme er kanskje ikke de temaene som er mest strukturelt knyttet sammen, men krisesporet binder det hele klart sammen. Bakgrunnen for krisa i Europa er at en lar interessene til banker, investorer og profitt styre det økonomiske systemet og ikke hensyn til arbeid, folk, miljø og utvikling. Med et system styrt av prinsippene bak EUs fire friheter gir en de folkevalgte mindre spillerom til å innføre miljøtiltak og få demokratisk kontroll over økonomien. Samtidig skal en ikke være helt fremmed for at sosial nød og krisetider fyrer opp under nasjonalistiske strømninger og ideologier som baserer seg på fremmedfrykt. Vi som ønsker mer folkestyre, mer miljøvern og mindre rasisme bør være ekstra vare på utviklingen i Europa i dag.

-Er det nokre nyvinningar i organisering og mobilisering samanlikna med tidlegare år?

Av nyvinning har samarbeidet organisasjonene seg i mellom vært en viktig sak for oss – i år har organisasjonene fått beskjed om å stå flere sammen bak møtene, noe som gjør at organisasjonene i høyere grad har samarbeidet på tvers. Vi fra styrets side håper dette samarbeidet kan være med på å skape tette bånd og styrke arbeidet for å opprette en samlet sosial bevegelse. Sammen er vi sterkere og det er kun våre politiske motstandere som tjener på at vi lar interne krangler komme i veien for å skape arener for framtidsretta og konstruktiv debatt.

NSF har i år en stor kultursatsning på Globaliseringskonferanse og vi tar steget fra å være en konferanse med kulturinnslag til å bli en konferanse kombinert med en kulturfestival.

En annen nyvinning er at programmet vårt kommer som applikasjon på smarttelefoner, i tillegg til at du kan logge deg inn gjennom facebook og krysse av de møtene du ønsker å promotere og se hva vennene dine skal delta på.

– Injervjuet er gjennomført ved  Åsne Hagen og publisert i Rødt Nytt

Onsdag 17. oktober 2012

X
X
X
X