Scroll Top

VI VET AT EN ANNEN VERDEN ER MULIG OG VI ER VILLIGE TIL Å KJEMPE FOR DET!

3924-IMG-0562-552x366 (Demo)

Tanker, stemningsrapport og engasjement fra avslutningsmøtet på Globaliseringskonferansen 1. -4. november 2012.

3924-IMG-0562-552x366
Foto: Trym Schade Warloe

Tiden var kommet for å samle trådene fra konferansen og bevegelsene og peke fremover. Innlederne, som representerte de forskjellige sporene på konferansen, var opptatt av å få fram at det finnes løsninger på krisene og at vi må kjempe sammen videre.

Det var bred enighet på avslutningsmøte at Norge har et enormt ansvar som oljegigant å stille oss selv til ansvar og være en del av løsningen i stedet for problemet på nasjonale og internasjonale onder.

Ebba Boye, utreder fra Manifest Analyse, fremhevet støtten til de protestene som skjer i verden i dag. Årsaken til krisa er kapitalistenes evige jag etter profitt, og understreket at dette må vi ikke akseptere!

Hun mener at debatten om det norske oljefondet blir en av de viktigste kampene fremover.  Vårt overskudd forårsaker gjeld i andre land. Vi kan påvirke forvaltningen av verdens største oljefond. Kjære deltagere på Globaliseringskonferansen – grip denne muligheten!

Når det kommer til klima- og miljøsporet pekte også Ingrid Aas Borge, leder av Changemaker, på norsk oljeavhengighet som et stort problem. Som del av klimaproblemet kan også Norge være en del av løsningen, poengterte hun. Det er et underutviklet potensial i Norge på å være med på nye løsninger og dette må gjøres noe med!

I krisetider er det de minst resurssterke, som asylsøkere, som må betale og vi ser i Norge i dag en gal utvikling i norsk asylpolitikk. Kari Helene Partapouli pekte på at det har gått så langt at nordmenn i dag frykter muslimer mer enn klimakrise og økonomisk krise. Allikevel peker hun på at det er en voksende motpol både blant nordmenn og blant organiserte asylsøkere selv som er et håpefullt utgangspunkt for å fortsette arbeidet.

-Asylpolitikk handler om medmenneskelighet og vi skal fortsette å fortelle enkelthistoriene. Vi må fortsette arbeidet for vi er på vei!

Asbjørn Wahl fra «For Velferdsstaten» var også til stede for å trekke linjene fra nasjonalt til internasjonalt engasjement og se på løsninger i et globalt lys.

-Makta til oljekapitalen må nedkjempes dersom miljø og klima skal reddes. Da trenger vi internasjonal solidaritet, ytret Wahl.

Organiser, organiser, organiser, lød meldingen fra Nina Skranefjell, styreleder i Norges sosiale forum, som er godt fornøyd med innsatsen til bevegelsene. Hun oppfordrer til å fortsette med innsatsen og samtidig styrke alliansene og samholdet.

-Bruk Norges Sosiale Forum, vi må tørre å tenke stort, tenke løsninger og tørre å dele med andre!

Konferansen slutter ikke her, for sammen skal vi skape forandring, og tiden framover er viktig. La oss gjøre valget 2013 til et klimavalg, et antirasisme valg og et valg som styrker velferdsmodellen.

Søndag 04. november 2012

Related Posts

X
X
X
X