Scroll Top

Norges Sosiale Forum i Bagdad

Under tittelen “Rights and peace” møtes sivilsamfunnet i Irak denne uka for å skape fred gjennom sosiale reformer. Stine Østnor, Camilla Mevik og Ole Pedersen representerer Norges Sosiale Forum på konferansen i Bagdad.

  • Vi er alle utrolig takknemlige for å få delta på Iraks sosiale forum. Til tross for de tydelige utfordringene Bagdad, og Irak forøvrig, befinner seg i, har de klart å lage en konferanse som speiler det Iraksiske sivilsamfunnets daglige kamp mot urett, sier Mevik.

Konferansen arbeider med løsningsforslag og alternativer til dagens situasjon. Under slagordet “Another Iraq is possible” har de klart å samle organisasjoner, fagbevegelsen, aktivister, ungdommer, miljøbevegelsen og kvinnebevegelsen, alle med ulik religiøs bakgrunn, for å sammen lage løsninger og et bedre samfunn.

  • Utgangspunktet er jo veldig annerledes da alle verkstedene  jobber med å skape grunnlaget for framtidig fred, sier Østnor.  

Den norske delegasjonen kjenner seg likevel, på tross av ulikt utgangspunkt, hjemme på konferansen.

  • Selvsagt er det svært mye som er annerledes i Bagdad enn hjemme. Samtidig er selve forumet veldig likt Globaliseringskonferansen. Dette er veldig fint å se, sier Pedersen.

Kanskje er det noe med folk som engasjerer seg i sosiale bevegelser som gjør at de leker godt sammen?

kveldsprogram-med-musikk-og-dans-1

  • Vi jobber under helt forskjellige politiske og logistiske forhold, samtidig som vi er opptatt av og diskuterer de samme politiske sakene og organiserer oss på samme måte. I tillegg flirer vi av de samme teite vitsene, sier Mevik.

Feminisme og ikke-vold

Det er ikke mulig å etablere fred uten at faglige og sosiale rettigheter blir ivaretatt, ble det sagt på åpningsmøtet. Det er også bakgrunnen til tittelen, “Rights and Peace”.

  • I en situasjon der store deler av landet fortsatt er i aktiv krig oppleves tematikken og det arbeidet som legges ned på Irakiske Sosiale Forum som utrolig viktig, sier Pedersen.   

Kvinne- og minoritetsorganisasjoner er svært viktige for Iraks Sosiale Forum. Første møte var “Lecture about the woman´s rights and equality”,  arrangert av de kurdiske kvinneorganisasjonene Repak fra iraqkisk Kurdistan og Kongra Star fra Rojava.

gruppebilde-med-alle-som-deltok-pa-rebak-verksted-1
Gruppebilde fra likestillingsmøtet.
  • Møtet var svært interessant og de viste hvordan kvinnekamp er helt sentralt i kampen for varig demokrati. De forklarte også at selv om de er kurdiske organisasjoner og jobber med dette som utgangspunkt, så er kvinnekampen viktig for alle kvinner i regionen. De jobber derfor med utgangspunkt i organisering av lokalsamfunn på tvers av etniske og religiøse skillelinjer, sier Østnor.

I et land som er i en permanent krigstilstand er ikke-vold en sentral del av løsningen. Andre møtebolk var en Nonviolence workshop. Her viste de først en film som het “Forgive but never forget”. Den handlet om et terrorangrep som fant sted på en av Bagdads eldste kafeer hvor mange mistet livet.

  • Kafeeieren mistet alle sine fem sønner. Mot slutten av filmen sier han at han at han vil tilgi, men alle glemme. Deretter satt vi i plenum og diskuterte hvordan vi kan bekjempe vold med ikke-vold, forteller Mevik.

Blant annet finnes det et Irakisk youtube-nettverk som jobber strategisk med ikke-voldelige kampanjer. De tilbyr kurs og opplæring i hvordan man kan nå ut på sosiale medier med et budskap om fred og solidaritet.

Ønske om et mer åpent Irak

En annen workshop Norges Sosiale Forum har deltatt på handlet om en kampanje organisert av ICSSI (Iraqi Civil Society Solidarity Initiative) som heter “Cancel the visa petition”. Det har blitt vanskeligere for internasjonale gjester å få visum til Irak. Som en reaksjon på dette, ble kampanjen startet. Det er ingen offisielle regler for å få visum, men heller motvilje fra myndighetenes side. Det ble også trukket fram at korrupsjon er en del av dette, og at man kan få tilbud om å kjøpe seg visa.

  • På denne workshopen jobba vi med løsninger for å oppheve strenge regler. Deltakere av det internasjonale samfunnet ble også oppfordret til å  involvere seg, forteller Pedersen.

Både for å få oppmerksomhet rundt dette, men også for å legge press på egne myndigheter og visapraksis. Målet er å få samle 5000 underskrifter og sende de inn til myndighetene. På litt lengre sikt ønsker ICSSI og få til lovendring med tanke på visum til Irak.

I natt drar delegasjonen hjem, men ikke før de har fått løpe et kortmaraton for fred. I det hele tatt har de blitt dratt inn i fellesskapet mer enn de forventet.

  • Vi har blitt veldig godt mottatt og blir passet godt på av våre irakiske kollegaer. Vi føler oss veldig trygge, til tross for at byen selvsagt bærer preg av situasjonen i regionen. Alle deltakerne på forumet er veldig interessert i å prate med oss, og vi har nok aldri vært med på så mange selfier før, sier Mevik.
X
X
X
X