Scroll Top

Første Verdens Sosiale Forum i det globale nord

For første gang ble Verdens Sosiale Forum arrangert i det globale nord, altså de vestlige, rike landene. Over 35 000 aktivister fra små og store organisasjoner fra hele verden var samlet i Montreal i Canada.

Verden Sosiale Forum samler tusenvis av mennesker fra sosiale samfunn, organisasjoner og bevegelser som arbeider for en bærekraftig og inkluderende verden. På forumet møtes aktivister fra hele verden for å diskutere sosialpolitiske spørsmål, utveksle erfaringer og legge strategier.

Det kom kritikk både i for- og etterkant at det var mange deltagere som ikke kunne delta på grunn av Canadas visumregler og dette var synlig også på konferansen der det var merkbart færre internasjonale deltagere.

Til sammen var det over 1500 forskjellige workshops og stormøter i programmet. Noen av disse møtene måtte avlyses eller forandres på grunn av at de som skulle holde møte ikke fikk komme inn i landet. Vanligvis arrangeres Verdens Sosiale Forum annethvert år, og siden det var bare et år siden forrige bar noe av arrangementet litt preg av for lite tid på planlegging. Det var mange store arrangementer som pågikk i Montreal samtidig og arrangementet manglet en stor samlingsplass der alle kunne møtes. Isteden var det små samlingspunkt spredt over hele byen.

En oversikt over hvor stort og internasjonalt arrangementet var, fikk man likevel første dagen da over 15 000 mennesker var samlet i et demonstrasjonstog gjennom byen. En av de største fanesakene i toget var solidaritet med Palestina. Dette var et tema som var kontroversielt blant flere Canadiske medier, organisasjoner og politikere.

Det var hele 13 hovedtemaer i år. Under et av stormøtene om klima og miljø leverte Naomi Klein en sterk beskjed om at venstresiden må forandres. Hun tok for seg demokrati, finansnæringen og fagforeningenes rolle. Video av talen kan du se her.

Verdens Sosiale Forum er det største og viktigste globale treffet for aktivister, sosiale bevegelser og organisasjoner som jobber for en annen verden.

Verdens Sosiale Forum ble startet i Brasil i 2001 som en motvekt til Verdens Økonomiske Forum. VSF er et fyrverkeri av aktivister, arrangementer og solidaritet. Årets arrangement var intet unntak. Etter en uke med så mange fantastiske mennesker og organisasjoner ser man at en bedre verden er mulig.

 

 

 

X
X
X
X