Scroll Top

Programmet er klart!

Programmet for årets globaliseringskonferanse «Grenseløs», er endelig klart! Vi har prøvd å tenke nytt, og håper det syns.

Se hele programmet her!

Kjøp konferansepass og dagspass her!

Hvorfor “Grenseløs”?

– Mange av utfordringene vi ser i verden i dag er jo grenseløse, og globaliseringen handler jo mye om nedbryting av grenser. Tittelen Grenseløs og hovedtemaene miljø, økonomi og konflikt ble jo vedtatt like før klimatoppmøtet i Paris, og klima er jo et grenseløst problem. Så, i starten av dette året fikk vi avsløringene i Panamapapirene, som viser svart på hvitt noen problemene med den grenseløse verdensøkonomien. Det har vært en viktig sak for bevegelsen i lang tid, men det er stadig aktuelt. Det blir jo ikke bedre, og Panamapapirene er kun håndfaste bevis på noe vi har visst lenge. Det siste som ble veldig aktuelt i løpet av 2015 er migrasjon og særlig på grunn av konflikt. Men både klima og økonomi er jo også viktige årsaker til migrasjon, sier leder for Globaliseringskonferansen, Are Einari Skau.

Han er stolt av det omfattende og varierte programmet til årets konferanse, men vil ikke ta æren for det.

– Programmet er basert på forslag og påmelding fra våre 70 medlemsorganisasjoner. Det er ikke vi i styret som har ansvar for alt det gode innholdet, sier han. Konferansen består av rundt 70 arrangementer, styret arrangerer kanskje 10 av disse. Blant annet kulturprogrammet og plenumsmøtene om grenseløs ressursgrådighet, skatteparadiser, migrasjon og flukt.

Økonomi og feminisme som bakteppe

Verken i den grenseløse verden, eller mellom grensevakter og murer er alle like. Kjønnet vårt bestemmer i stor grad hvordan disse strukturene påvirker oss, enten det er snakk om sosial dumping, prostitusjon eller i krig. Feminismen er derfor et viktig perspektiv å ha med for å diskutere konsekvensene av grenser og grenseløshet. Det reflekteres i årets program, som har mange eksplisitt feministiske arrangementer, i tillegg til at man også ser andre debatter i lys av feminismen.

– Vi er sterkere på feminisme denne gangen, med arrangementer om trafficking og prostitusjon, abortkampen i verden, og som deltakere i den grenseløse økonomien, sier Skau.

Nettopp økonomi er et underliggende spørsmål i det meste av politikk, og derfor ikke noe man kommer unna å diskutere denne gangen heller. Det ligger som et premiss for mange av årets arrangementer, men Skau vil likevel trekke frem et svært aktualisert spørsmål som skal diskuteres på konferansen. På venstresida er det lett å se den den grenseløse økonomien som en kontinuerlig nedadgående spiral, men akkurat nå ser vi et potensielt fremskritt i kampen mot overnasjonale handelsavtaler, og kanskje det blir mer optimistisk stemning enn forventet.

– Vi har i år fokus på økonomiske avtaler, noe som er veldig aktuelt denne uka, nå som forhandlingene om TTIP har falt sammen sier han. Jeg tror sosiale bevegelser som vi organiserer kan ta mye av æren for det, og det var jo kampen mot MAI-avtalen som i sin tid sparket i gang Verdens sosiale forum, Norges sosiale forum og Globaliseringskonferansen.

Kultur i Lavvo på Youngstorget

Det kulturelle programmet på Globaliseringskonferansen er mer omfattende enn tidligere år, med anerkjente artister, som Razika og Maja Ratkje, og en utstilling av den samiske kunstneren Anders Sunna. Han skapte nylig overskrifter da FrP ønsket å fjerne hans politiske kunst fra en ungdomsskole i Alta, og Razika sto i stormen i mai da de ytret sitt standpunkt i Israel/Palestina-saken.

-Vi er veldig glad for å ha kvalitetskunst og musikk som samtidig er politiske og bra på det vi jobber med. Ofte kompromisser man kanskje på en eller annen måte, man lar det kunstneriske uttrykket bli nedprioritert for et politisk budskap eller motsatt, men det føler vi ikke om disse, sier Skau.

På grunn av plassmangel, men også for å bringe konferansen ut til folk i byen, skal det kunstneriske programmet, åpningsarrangementet og en del mindre arrangementer foregå i en 700 kvm stor Lavvo midt på Youngstorget.

– Jeg husker ikke helt hvem som kom med ideen, men vi kom på at vi ønsket et telt på Youngstorget i tillegg til Folkets hus. Så kom vi over den lavvoen, og så at den gir en mye mer intim og hyggelig stemning enn et stort hvitt partytelt gjør. Vi har en stor samisk kultursatsning i år, så det gjorde også at det føltes riktig. Vi har også mottatt støtte fra Oslo kommune, så vi vil gjerne gi noe tilbake til byen og nå bedre ut til folk i gata, ved å ha korte foredrag, utstillinger og konserter her, forteller han.

Mer samspill

Det skal være flere nye former for aktiviteter i årets konferanse. Blant annet flere kurs og verksteder. Målet er å aktivisere publikum mer enn man ofte gjør med slike konferanser. I det ene plenumsmøtet skal man prøve en veldig annerledes formidlingsform, som Skau aldri har prøvd før.

– På konflikt og migrasjon skal vi ha et folketribunal, som skal flyktninger som har opplevd menneskerettighetsbrudd etter at de kom hit, fortelle sin historie. Så skal vi ha en juryordning med publikum som jury, som skal høre historiene, og falle ned på en konklusjon, sier han.

Det er viktig for Skau at konsekvensene av politikken for vanlige mennesker belyses, og at man legger til rette for å få deres historier. Det er grunnen til at de har ønsket å prøve ut nye metoder.

– Det har vært en av mine kjepphester at vi skal bryte ned skillet mellom scene og sal, og skaper interaksjon mellom folk. Og sette opp et forum som dette, hvor det ikke er storkarene som skal sitte og snakke, men vanlige folk som er utsatt for urett, sier han.

Verksted for endring

På spørsmålet om hva som er drømmen med årets globaliseringskonferanse vil ikke Skau sikte for høyt, men han er bevisst på at han arrangerer Norges største politiske verksted. Da er det lov å drømme.

– Slagordet vårt er «En annen verden er mulig», og det er mot den verdenen vi skal med dette. Målet er jo at engasjerte folk kommer skikkelig styrka, gira og kunnskapsrike ut av konferansen, og at andre oppdager et engasjement og samhold i bevegelsen. Hvis vi i tillegg får media interessert, og folk i byen med, så tror jeg at vi er litt nærmere et regjeringsskifte. Da er vi også med på å speede opp prosessen med å gjøre en annen verden mulig sier han.

Se hele programmet her!

Kjøp konferansepass og dagspass her!

 

Comments (1)

Godt det finns modige maur! Minnes ordtaket og tittelen fra Nordahl Grieg; Ung må ennu verden være…
HansP

Comments are closed.

X
X
X
X