Scroll Top

HVA MED ET STORMØTE?

Stormøtene har lenge vært litt som rosinen i pølsa på globaliseringskonferansen: Søte høydepunkt som ingen helt veit hvordan lages. På årets konferanse får vi intet mindre enn tre – lyst til å vite hvilke temaer som skal løftes opp?

Hvert av de tre sporene får sitt stormøte, hvor et stort tema som forener mange av organisasjonene bak konferansen løftes opp og drøftes av interessante innledere.

Temaene som er valgt er 1) sekstimersdagen, 2) handelstvang og 3) Veier ut av krisa i Europa.

Frihet til å leve, mer tid til frihet – om sekstimersdagen.
Regjeringen er svært bekymret for den framtidige produktiviteten til Norge. Det er nedsatt er produktivitetsutvalg, og en rekke samfunnstopper hevder at vi framtida må jobbe mer og ikke mindre. Men ifølge Perspektivmeldingen vil blant annet produktivitetsveksten gjøre nordmenn dobbelt så rike de neste 50 årene. Forbruket vil øke, og med det forurensingen og klimautslippene. Alternativet til lønnsøkning vil i de fleste tilfeller vært økt utbytte til eierne.

Men hva med å ta ut produktivitetsveksten i form av mer fritid, heller enn økt lønn? Er en arbeidstidsreduksjon den neste store frihetsreformen?

Europa brenner – veier ut av krisa?
Siden den økonomiske krisa slo ut i full blomst i 2008, har store deler av Europa vært preget av et vedvarende press på lønn, pensjon og opparbeidede rettigheter – og ikke bare i de landene som har vært hardest rammet. I hele Europa møtes denne politikken med protester, men i hvilken retning peker disse protestene? Hvilken fremtid er det de ser for Europa? Og ikke minst, hvilke krefter kan snu denne utviklingen?

Handelstvang – Norges rolle i verden
I etterdønningene av WTO-toppmøtet i Seattle og kampen mot MAI-avtalen ble Sosiale Forum-bevegelsen etablert i Norge og globalt. I de siste 15 årene har vi klart å presse aktørene på defensiven. I Latin-Amerika har de videre klart å presse tilbake ALCA – og fått etablert ALBA. Med den planlagte TTIP som EU og USA nå forhandler – har stormaktene gått sammen alene, og lar næringslivet bestemme hvordan framtiden skal se ut. Dette er ikke en avtale hvor redusering av toll er problemet, men politikken og demokratiet.

Nå er de sosiale forumene tilbake til start – og må samles for å slå denne liberaliseringen og reguleringen av folkestyret tilbake. Hvilke alternativer finnes?

X
X
X
X