Scroll Top

Derfor må du holde av 30. oktober

Vi er opptatt av folks engasjement, internasjonal solidaritet og at det er de 99 prosentene som skal sitte igjen med overskuddet. Vi er ikke enige om alt, det skal vi ikke være. Men vårt felles mål er at mennesker, samfunn og miljø settes foran økonomisk profitt. Vi vet at en annen verden er mulig og er villige til å kjempe for det, forklarer Nina Skranefjell. Hun er styreleder i Norges Sosiale Forum, alliansen som står bak Globaliseringskonferansen.


Av: Ellen Sandum, redaktør globaliseringskonferansen.com


 

IMG_6590
Foto: Julie Lunde Lillesæter

Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, og arrangeres annenhvert år. 30. oktober til 2. november er det igjen klart for Globaliseringskonferanse Folkets Hus i Oslo.

Mennesker, samfunn og miljø
Fagbevegelse, miljøbevegelse, feminister, antirasister, ungdomspartier, kulturaktører, store organisasjoner, små organisasjoner, mer og mindre organiserte aktivister står bak konferansen. Vi samles med samme grunnleggende mål om at hensynet til mennesker, fellesskap og miljø settes foran hensynet til økonomisk profitt, forteller Skranefjell engasjert.

Denne arenaen er en unik mulighet til å danne brede politiske allianser tvers av ulike miljøer.


Men globaliseringskonferansen er ikke bare for de som allerede er politisk engasjerte eller organisasjonsmennesker. Hvem som helst kan komme innom og skumme fløten av årets program. Med stormøter, småmøter, debatter, seminarer, foredrag, filmvisninger, workshops og kulturinnslag er det garantert noe å finne for enhver.

 

Det er ikke ok at krefter som øker forskjellene, bygger ned velferden eller videreutvikler usosiale handelsystemer skal gjøre det i frihetens navn.

 

Frihet
Temaet for årets konferanse er frihet. Gjennom tre hovedspor Norge i verden, Europa brenner og Norge i forandring skal et bredt spekter av organisasjoner og partier trekke dagsaktuelle problemstillinger og fylle begrepet med innhold, forklarer Skranefjell.

Vi godtar ikke at begrepet kun skal handle om en illusjon av frihet, slår hun fast. Vi ønsker faktisk frihet, hvor felleskapsløsninger legger til rette for å gi folk reelle muligheter til å velge liv i tråd med egne ønsker og evner.

Det er ikke ok at krefter som øker forskjellene, bygger ned velferden eller videreutvikler usosiale handelsystemer skal gjøre det i frihetens navn, vektlegger hun.

Tre hovedspor
Skranefjell er stolt over å presentere de tre hovedsporene.

Norge i verden ser Norges rolle i verden. Spørsmålet som reises er hvilken aktør vi ønsker at Norge skal være, hvilken aktør Norge kunne være, og hvem vi kan lære av.

Skal Norge støtte diktaturer og dronekrig med krigsmateriell, eller bli fredsnasjonen vi liker å si vi er? Skal vi fortsette å tjene penger klimaendringer? Frihandelsavtaler og investeringsbeskyttelsesavtaler forhandles verden over, men hvem skaper de frihet for, og hvem beskytter de, spør Skrenefjell utfordrende.

Med den planlagte handelsavtalen (TTIP) som EU og USA forhandler går stormaktene sammen om å la næringslivet bestemme hvordan framtiden skal se ut bekostning av fellesskap og natur.

TTIP er en avtale som svekker demokratiets mulighet til å forme samfunnsutviklingen, og legger makten over fremtiden i hendene private selskaper, mener Skranefjell.


Europa brenner tar for seg et Europa som er i krise, og svaret fra nasjonale og overnasjonale myndigheter har vært å svekke velferdsstaten, i land etter land. Det er ungdommen som rammes hardest i bestrebelsene å redde bankvesenet.

Norge i forandring er sporet som tar for seg blant annet den rivende velstandsutviklingen her i landet. Dessverre får ikke alle bli med. Deltid, midlertidighet og usikkerhet preger stadig flere yrkesgrupper. Vårt økte forbruk fører også til økt klimautslipp og belastning miljøet.

Vi produserer mer verdier per time enn noen gang, og spørsmålet er om det i fremtiden er mulighet for å ta ut overskuddet i form av mer fritid, heller enn mer lønn. Det er bred enighet fra flere hold om at sekstimersdagen etterhvert bør realiseres, forklarer Skranefjell.

Løsningsorientert
Noe av det viktigste på Globaliseringskonferansen er å sammen finne mulige løsninger krisa sier Skranefjell, og fortsetter:

Hvordan skape økonomisk sikkerhet for folk og stater uten at det bokstavelig talt går felleskapet, klima og helsa løs?

Hvilke krav skal norske sosiale bevegelser, organisasjoner og folk sette framover? Hvordan skal vi komme nærmere målet om individuell frihet til alle? Både tvers av bakgrunn, klasse og kjønn i Norge, men også i verden.

Hvilke strukturer motkjemper fattigdom, og hva skaper liv med fravær fra vold og undertrykking? Vi stiller oss disse spørsmålene gjennom politisk debatt, foredrag, dokumentarer, kulturelle innslag og sammen med andre engasjerte sjeler folkets hus tredevte oktober til andre november, avsluter den engasjerte styrelederen.


Vel møtt!

 

Related Posts

X
X
X
X