Scroll Top

Skandinavisk Folkeuniversitet for sosiale bevegelser

dsc_0778 (Demo)

Norges Sosiale Forum er medarrangør av Folkeuniversitetet for Sosiale Bevegelsersom går av stabelen 4. til 6. september 2015 i Danmark. Aktivister og akademikere fra Norge, Sverige og Danmark samles for å utforske og diskutere sammenhenger mellom arbeidet for et bedre miljø og mot ulike former for utnyttelse. 

Folkeuniversitet er en del av en internasjonal bevegelse ved navnet UPMS (Universidade Popular dos Movimentos Sociais, Folkuniversitet for sosiale bevegelser) som oppstod ved verdens sosiale forum i 2003. Folkeuniversitet fremmer dialog mellom akademisk og folkelig kunnskap og retter seg mot aktivister fra sosiale bevegelser, organisasjonsmedlemmer, forskere, akademikere og kunstnere som er dedikert til sosial forandring.

Nå i Skandinavia
Folkeuniversitetet vil samle deltakere fra ulike sosiale bevegelser i Danmark, Norge og Sverige, for å diskutere hvordan vi kobler sammen våre ulike politiske kamper, og skaper felles strategier. Folkeuniversitetet bygger på frigjøringspedagogikkens ideer og søker være en prosess for selvskolering med utgangspunkt i møtet mellom de sosiale bevegelsene og akademia.

Interessert
Er du eller din organisasjon interessert i å delta på UPMS i år, eller har spørsmål om arrangementet. Skriv en e-post med info om hvem du/dere er og hvorfor dere vil delta til globalisering@globalisering.no med kopi til marianne.gulli@gmail.com. Konferansen er gratis og NSF dekker deler av transporten til konferansen.

For å lese mer om UPMS, se deres hjemmesider på: universidadepopular.org.

Related Posts

X
X
X
X