Scroll Top

Nytt fra NSF!

Sommeren nærmer seg, og vi i Norges Sosiale Forum vil gjerne fortelle litt om hva vi driver med før alle drar på ferie!

Siden Globaliseringskonferansen 2016 har det vært ganske stille fra oss, og det er både fordi vi har vært travelt opptatt med å gjøre et stort etterarbeid, hvile ut etter arrangementet, og ikke minst planlegge aktiviteter for høsten 2017 og Globaliseringskonferansen 2018!

Her kan du lese mer om følgende saker:

NSF-familien er blitt større
Iraks sosiale forum
Arrangementer i 2017
Social Forum on Resistance i Brasil
Dato for Globaliseringskonferansen 2018
Årshjul frem mot Globkonf 2018
Vi vil ha dine innspill!
Ledig stilling
fint
Årsmøte og nytt styre Årsmøtet i NSF ble avholdt 28. februar i år. Der ble det valgt et nytt styre på 15 stykker. Styret har siden dette i hovedsak jobbet med å sanke lærdommer fra evalueringene av Globkonf 16 og ta disse med seg i planleggingen av Globkonf 2018. Samtidig planlegger vi et arrangement i desember 2017 med fokus på Irak, Syria og Kurdistan, med temaer som demokrati, fredsbygging, ekstremisme, marginalisering og sivilsamfunn.

NSF-familien har blitt større!

Vi har godkjent to nye søknader om medlemskap i NSF i 2017, og ønsker Norges Kristelige Studentforbund og Stiftelsen Karibu hjertelig velkommen inn i NSF-familien som henholdsvis nytt medlem og ny observatør i NSF. I 2016 ble også bloggkollektivet MadDam og partiet Alternativet en del av Norges Sosiale Forum. Vi ser frem til et godt og forsterket samarbeid med dere i tiden som kommer!


Iraks sosiale forum

ISF.jpg
Fra Iraks sosiale forum

Norges Sosiale Forum deltok på det tredje Irakiske sosiale forum 22 – 24 september 2016. NSF deltok med internasjonalt ansvarlig Ole Pedersen, koordinator Stine Østnor og styremedlem Camilla Mevik.

Det Irakiske sosiale forumet (ISF) gikk over tre dager. Åpningsdagen besto av en myriade med parallelle, selvorganiserte møter og vevcrksteder slik vi kjenner det igjen fra Globaliseringskonferansen. Hovedtema for ISF var 1) Save the Tigris, vann og miljø i Irak, 2) faglige rettigheter og sosial rettferdighet, 3) Kvinners rettigheter og likestilling, og 4) Ikkevold, fredsbygging og protestbevegelser i Irak. I tillegg til dette var det egne møter der ungdom organiserte seg selv. Konferansens andre dag var det “convergence assemblies”. Hvert hovedtema hadde et strategimøte som varte hele dagen, der man med utgangspunkt i møtene fra dagen før samlet trådene og planla veien videre.

Bakteppet for forumet var den vanskelige situasjonen med Daaesh, i Norge kjent som IS. Selv om det ikke er aktiv krig i Bagdad bar gatebildet preg av en overhengende krigs- og terrortrussel. Dette kom til blant annet til uttrykk gjennom veldig tette kontroller der det gikk få minutter mellom hver gang man ble stoppet i bil av tungt bevæpnet politi. De fleste fortauene var blokkert av tre til fire meter høye murelementer for å beskytte husene bak fra bombeangrep. Det ugjestmilde gatebildet ble forsterket av at store deler av bygningsmassen fortsatt er ødelagt. Det var mange hus som sto uten tak og yttervegger etter krigen.

I disse omgivelsene var det svært imponerende å se hvordan  Iraks sosiale forum diskuterte og jobbet med saker som miljø, faglige rettigheter, likestilling og ikkevold. Norges Sosiale Forum fikk styrket sin forståelse av det arbeidet ISF gjør med  å bygge opp et organisert sivilsamfunn, som et nødvendig fundament for et fungerende demokrati og en varig fred.

I tillegg til konferansen ble det arrangert Bagdad maraton for fred og en kulturfestival i forbindelse med Iraks sosiale forum. Dette opplevde vi som svært viktige tiltak i arbeidet med å etablere en sivil plattform for et fungerende demokrati.


Arrangementsrekke høsten 2017

Norges Sosiale Forum vil invitere representanter fra Iraks sosiale forum til Oslo i løpet av høsten 2017. Dette finansieres dels av støtte som NSF fikk fra Karibu for å invitere Iraks sosiale forum til Globaliseringskonferansen 2016. Representantene fra ISF fikk ikke visum for å delta, men vi har fått muligheten til å videreføre disse midlene til 2017.

Formålet med besøket er 1: å etablere kontakt mellom deltakere i Iraks sosiale forum med relevante norske organisasjoner og 2) synliggjøre arbeidet til Iraks sosiale forum og viktigheten av et organisert sivilt samfunn for å etablere et stabilt demokrati og en varig fred.

Vi vil komme med mere informasjon om besøket fra Irak i løpet av sommeren, og håper at flere av våre medlemsorganisasjoner vil være interessert i å delta og å møte våre irakiske venner og knytte kontakt med dem.


Social Forum on Resistance: Brasilianerne jobber for at neste WSF skal finne sted i Brasil

IMG_8007.JPG
Foto:  NSFs leder Are Einari Björklund Skau bringer en hilsen fra Norge og NSF på Social Forum on Resistances i Porto Alegre i Brasil, januar 2017.

I januar 2017 deltok to Tyler og Are fra NSFs styre på “Social Forum on Resistances” (Fórum Social das Resistências) som ble avholdt i Porte Alegre i det sørlige Brasil, opphavsbyen til Verdens sosiale forum (WSF).  Forumet var et initiativ fra forskjellige sosiale bevegelser og organisasjoner i Brasil, i dialog med andre aktører i Latin-Amerika og resten av verden.  Hovedfokuset var på de nye politiske, sosiale og økonomiske utfordringene i verden som har utviklet seg i de siste årene, og snakke om veien videre i den globale kampen for demokrati, kollektive rettigheter, og rettighetene til planeten. Totalt var det 13 ulike spor (eks: arbeiderrettigheter, klimakampen, menneskerettigheter, o.l.) der målet var å svare på tre spørsmål på hvert spor:  hva og hvem er det vi er motstandere mot, hva er verdiene vi kjemper for, og hva er vår felles agenda i kampen videre i 2017 og fremover. Klikk her for å lese et intervju med Mauri Cruz, koordinator for Social Forum on Resistances.

I tilknytning til forumet deltok NSF også i møtene til WSFs internasjonale råd, det nærmeste man kommer et formalisert beslutningsorgan for de globale prosessene og arbeidet i VSF.  WSF har siden 2001 blitt en av de viktigste globale møteplassene for frivillige organisasjoner og sosiale bevegelser, og WSFs internasjonale råd er blant annet i ferd med å bestemme seg for hvor neste globale WSF skal avholdes.  Det er to forslag som diskuteres: 1: Et globalt forum som avholdes i Salvador, Bahia i Brasil i mars 2018, eller 2: Et multi-sted WSF som vil bestå av flere regionale forum som skal holdes i 2019. Det er ikke besluttet enda, og brasilianerne jobber nå med å kartlegge hvor aktuelt Brasil 2018 kan være. Vi holder våre medlemsorganisasjoner oppdaterte om saken.

VSF er en prosess i stadig utvikling og det er dels store utfordringer med å fasilitere dette på en demokratisk og gjennomsiktig måte. Norges Sosiale Forum inviterte derfor norske aktører og internasjonale gjester til strategiske samtaler om VSF under Globaliseringskonferansen 2016. Refleksjoner og innspill fra disse samtalene ble tatt med og delt på møtet i Porto Alegre. NSF vil også følge, og bidra til, utviklingen av VSF framover.


Dato for Globaliseringskonferansen 2018 er spikra

Mina Røed (125)

Styret har bestemt at Globaliseringskonferansen 2018 skal finne sted 21. – 23. september 2018!
Dermed er det bare å rydde plass i kalenderen og ikke minst begynne å planlegge hva du og din organisasjon ønsker å bidra med til konferansen, og ikke minst komme med innspill til styret om hvordan du vil Globaliseringskonferansen 2018 skal bli. Eksakte lokaler er ikke avgjort ennå, men det vil sannsynligvis bli i tilknytning til Youngstorget også i 2018.

Årshjul frem mot Globaliseringskonferansen 2018

I år har vi laget et årshjul med frister og milepæler i arbeidet frem mot Globkonf 18, slik at det skal være lettere for organisasjonene å planlegge og huske frister og hendelser det kommende halv-annet året. Datoene som er satt nå kommer forhåpentligvis til å stå fast, men oppdateringer og nye datoer kommer også til å bli lagt til dokumentet. Derfor anbefaler vi å sjekke det med jevne mellomrom. Ved større endringer sendes det ut varsel om dette.

Årets viktigste hendelse er konferanseforum den 11. oktober 2017, hvor tema og form på konferansen skal vedtas.

Vi vil ha dine meninger og innspill

NSF og Globaliseringskonferansen er det du og dere vil at det skal være! Derfor vil vi i styret gjerne ha innspill fra deg og din organisasjon om hva dere ønsker dere av konferansen, hva dere ønsker bort, og eventuelle tilbakemeldinger fra konferansen i fjor som vi bør ha med oss i planleggingen av Globaliseringskonferansen 2018. En del har allerede kommet med sine innspill på evalueringsmøter- og skjema i fjor, men vi vil gjerne ha flere!

Send innspill til program@globalisering.no


Stilling ledig

Stillingen som koordinator for Norges Sosiale Forum er ledig! Det er en deltidsstilling som hovedsakelig omfatter sekretærarbeid i 2017, mens den i 2018 vil utvides til heltid med koordinerende ansvar for arrangementet Globaliseringskonferansen 2018. Se utlysning om kort tid her.

X
X
X
X