Scroll Top

Nyhetsbrev mars 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Nytt fra Norges Sosiale Forum


Begynnelsen av 2018 har vært særdeles innholdsrik for Norges Sosiale Forum:
 • I januar valgte årsmøtet MAKT som tema for Globaliseringskonferansen 2018, med en ny programstruktur, nye lokaler og ny dato.
 • I februar hadde vi et svært vellykket besøk fra Iraks Sosiale Forum, som hadde en intens møteuke med norsk sivilsamfunn, fagbevegelse og myndigheter, samt en spennende og velbesøkt arrangementsrekke i Oslo.
 • I mars går World Social Forum av stabelen i Salvador de Bahía i Brasil, hvor internasjonalt ansvarlig Ole Pedersen og styreleder Are Skau deltar for å ta tempen på verdens sosiale bevegelser idag, og hente inspirasjon til Globaliseringskonferansen og kampene vi kjemper hjemme. De skal også bidra med innspill til styringsgruppen for WSF, som i de senere årene har slitt med lavere oppslutning, relevans og med å finne en retning.

 

ISF og NSF hos UD for å gi innspill til Midtøstenavdelingen

Iraqi Social Forum 

En delegasjon fra vårt vennskapsforum Iraqi Social Forum besøkte oss fra 17. - 24. februar.
De representerer forskjellige deler av irakisk sivilsamfunn og fagbevegelse. Vi har knyttet tette bånd med ISF siden 2014, og denne gangen var formålet med besøket å knytte sterkere bånd med øvrig norsk sivilsamfunn, fagbevegelse og myndigheter.

Vi hadde en hektisk møteuke med blant andre Liv Tørres fra Nobels fredssenter, Trine Lise Sundnes fra Handel og Kontor, Roy Pedersen og Ingunn Gjerstad fra LO i Oslo, FIVAS, Norsk folkehjelp, IKFF, NTL, stortingsrepresentanter og Utenriksdepartementet. Dette ble svært gode og fruktbare møter, som økte forståelsen for hverandres situasjon, og har ledet ut i flere konkrete politiske tiltak og saker vi skal jobbe videre med fremover.

Blant annet om norsk bistand til å gjenoppbygge Iraks skattesystem, særlig innen oljesektoren, solidaritetsbånd mellom fagbevegelsene, og norske bidrag i kampen om vannet i elva Tigris

Delegasjonens klare beskjed til sivilsamfunn og myndigheter er at de ikke ønsker bistand i tradisjonell forstand, og ihvertfall ikke soldater. De har ressurser nok bare de kommer det irakiske folk tilgode, og ikke internasjonal kapital.

De ønsker å knytte solidaritetsbånd til Norge, og hjelp til å løse strukturelle problemer.

I løpet av oppholdet holdte vi også fem åpne møter om Irak sammen med ISF. Temaene var Irak 15 år etter invasjonen i 2003, kvinnebevegelsen i Irak, presentasjon av Iraks Sosiale Forum, kampen om vann og olje i Irak, fredsarbeid i områder frigjort fra IS og visning av filmen Nowhere to Hide. Samtlige møter var godt besøkte og representantene fra Irak delte sine refleksjoner og tanker om forholdene i Irak, og diskusjon med publikum. 

Besøket var i alt svært vellykket og NSF ønsker å takke alle som bidro til å muliggjøre dette. Vi sender også varme hilsener fra Bagdad, ISF er evig takknemlige til alle som gjorde oppholdet fruktbart og minneverdig, og er overveldet over solidariteten og interessen for gjenoppbyggingen av Irak.
Vi retter en særlig takk til FIVAS, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom. Stiftelsen Karibu og Babel Filmklubb som var viktige samarbeidspartnere. Vi takker stiftelsen Fritt Ord og stiftelsen Karibu for økonomisk støtte til besøket og arrangementene.

Nytt om Globaliseringskonferansen

I år tar Globaliseringskonferansen en ny vending og flytter fra Folkets hus og Youngstorget til Kulturkirken Jakob og DOGA Arena. Vi styret er veldig entusiastiske og spente på hvordan dette blir, og vil gjerne få innspill fra dere til hvordan disse rommene, og ikke minst uteområdet i mellom lokalene kan fylles med spennende ting utover det tradisjonelle møteprogrammet.

Stikkord her er kunst, innstallasjoner, utstillinger, mat, marked, verksted, stands med noe ekstra, områder for sosial interaksjon, permanente steder for politisk diskusjon +++ ! Har du ideer eller innspill til dette, eller vil du være med å utforme den nye Globkonf? Send epost til kultur@globalisering.no.

Tema 

Årsmøtet valgte MAKT som tema for Globaliseringskonferansen 2018. I løpet av februar har omlag 40 organisasjoner meldt inn møter til konferansen om vidt forskjellige emner, men som alle berører ordet makt, forskjellige maktbegreper og forskjellige former for makt i sitt innhold!

I tillegg til dette jobber styret med å forme programmet etter en progresjon hvor, hvor fredag skal fokusere på status og problemer bevegelsen og organisasjonene står overfor i dag. Lørdag står ideer, løsninger og alternativer på dagsorden, mens søndag i stor grad skal vies intiativer og kampanjer som gjør ord til handling: vi skal finne sammen for å skape en bedre verden!

Møtearrangører må dermed finne seg i at styret griper mer inn i planene enn tidligere, men vi opplever at dette er noe alle støtter opp om, og vi ser frem til å finne frem til et spennende og nyvinnende konferanseprogram med alle dere!

Åpne plasser i programmet

Det er fortsatt noen møtebolker som er ledige, og vi tar dermed inn flere møter hvis de utfyller det programmet vi allerede har på en god måte.

Skjema finner du her: http://globalisering.no/globkonf/m%C3%B8teinnmeldingsskjema

Kom på kafémøte for å bidra i diskusjoner om program, og bli med i arrangørgruppene for plenumsmøtene!

Kafémøte 19. mars

NSF inviterer til et åpent kafémøte om Globaliseringskonferansen 19, mars kl. 18 på People’s kafé!

På dagsorden står kort gjennomgang og diskusjon om møteprogram, kulturprogram, plenumsmøter og mobilisering. Vi legger opp til korte orienteringer/innledninger og hovedfokus på diskusjon og innspill. På bakgrunn av dette staker vi sammen ut veien videre. Se egen sak om plenumsmøter.
Lenke til Facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/196723454420944/
Meld gjerne fra til globalisering@globalisering.no om hvem som kommer fra din organisasjon.

Fra World Social Forum i Tunis i 2015

World Social Forum

Ole Pedersen og Are Skau fra NSF deltar på World Social Forum (WSF) i Salvador de Bahia, Brasil 13. - 17. mars!
WSF er “verdens Globaliseringkonferanse” og er ventet å samle rundt 50.000 samfunnsengasjerte mennesker fra verden over. Det er verdens største og viktigste møteplass for globalt sivilsamfunn, og har vært viktig for å samle sosiale bevegelser til kamp mot imperialisme, ny-kolonialisme og rovdyrkapitalismen. De senere årene har det likevel oppstått usikkerhet og uenighet rundt forumets form og vei videre. Forumet fremstår svekket sammenliknet med tidlig 2000-tall, og mange mener det har mistet sin kraft og relevans. Kan forumet revitaliseres, eller er dette del av en større, global tendens med dalende og mer fragmentert engasjement? Vi kommer til å rapportere mer derfra i dagene som kommer!

To av hovedtemaene som skal opp på WSF er retten til vann, og kvinnekamp verden over. Dette setter plenumsmøtene som er valgt til årets Globaliseringskonferanse i en global kontekst, og vi gleder oss til å sette oss inn i hvilke problemstillinger sosiale bevegelser verden over står overfor innen disse temaene.

Fra Norge deltar også Joakim Møllersen fra ATTAC/Radikal Portal og Tyler Hauger (også i NSF styret), Eilert Rostrup og Titus Tenga fra stiftelsen Karibu.

Plenumsmøter

Plenumsmøtene for Globaliseringskonferansen 2018 er landet:
På bakgrunn av innspill, diskusjoner og undersøkelser av hva som er viktige tema å ta opp i år har vi landet på følgende:

 • Feminisme og kvinnekamp verden over
 • Vann (tilgang til, rett til, eierskap over, forurensing av vann)
 • Folkemakt mot markedsmakt (demokratisering av makta)
 • Ta havet tilbake og jorda i bruk! (vi maner kystopprøret og jordbruksopprøret sammen til et primænæringsopprør!)

Foruten det siste plenumsmøtet har vi ikke valgt innhold og innfallsvinkler ennå, og det er åpent for innspill og forming. Har du lyst til å bidra til å skape gode, inspirerende og interessante plenumsmøter om et av disse temaene? Ta kontakt med are@globalisering.no!

Nytt styre

Mange gamle styremedlemmer ble valgt for en ny periode og i tillegg fikk vi seks nye styremedlemmer på årsmøtet. Styret i Norges Sosiale Forum er nå fulltallige og er en spennende gjeng som ser frem til arbeidet med Globaliseringskonferansen.
De nye styremedlemmene er:

 • Amalie Kvamme fra Norges Kristelige Studentforbund
 • Anne Grete Kroken fra Rødt
 • Kannan Ragendram fra NTL og LO i Oslo
 • Marte Bramness fra Natur og Ungdom
 • Perolina Klanderud fra Framtiden i våre hender
 • Sigrid Høeg fra Latin-Amerikagruppene i Norge

Bli med i arbeidsgrupper

Vi trenger fortsatt folk til arbeidsgruppene for plenumsmøtene og ungdomsprogrammet!

Det er også mulig å bli med i mobiliseringsgruppa, programgruppa, kulturgruppa og gruppa som organiserer uteområdet. 
Ta kontakt med globalisering@globalisering.no eller leder@globalisering.no for spørsmål om dette.

Globaliseringskonferansen: Norges største politiske verksted organiseres nedenfra og opp

 

Globaliseringskonferansen og Norges Sosiale Forum bygger på en idé og metode med fokus på selvorganiserte grasrotbevegelser. Alle som ønsker å bidra med arbeid, innspill og ideer til konferansen er veldig velkomne til å bidra. Er det noe du ønsker skal skje på konferansen, noe nytt, noe gammelt, en forandring, en person, en artist, har du muligheten til å bidra til akkurat det, og sette det ut i live!
Kontakt oss på globalisering@globalisering.no, eller en av det spesifikke kontaktepostene om hva det skulle være!
En annen verden er nødvendig, en annen verden er mulig!
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
X
X
X
X