Scroll Top

World Social Forum: Mer enn visumproblemer

wsf (Demo)

Verdens Sosiale Forum

Klassekampen skriver i en sak om Verdens Sosiale Forum lørdag 6. august at norske organisasjoner “refser aktivist-treff”. Norges Sosiale Forum mener dette er en unyansert dekning av verdens viktigste globale møtested for aktivister. En kortere versjon av det følgende tilsvaret er på trykk i Klassekampen tirsdag 9. august.

av Ole Pedersen, internasjonalt ansvarlig i Norges Sosiale Forum
Verdens Sosiale Forum (VSF) finner sted denne uken. Forumet er en ikke-hierarkisk åpen møteplass for aktivister, sosiale bevegelser og organisasjoner fra hele verden. Der Verdens Økonomiske Forum samler den globale økonomiske eliten, samler Verdens Sosiale Forum den globale grasrota. VSF har ingen egen agenda, men er en møteplass der deltakerne selv melder inn og arrangerer møter om de temaene de jobber med, på samme måte som ved vår egen Globaliseringskonferanse. Arrangør av Globaliseringskonferansen, Norges Sosiale Forum,er den norske avleggeren av VSF.

Det er fra Verdens Sosiale Forum vi har slagordet “En annen verden er mulig”.

WORLD SOCIAL FORUM
Fra Verdens Sosiale Forum i 2005, Porto Alegre, Brasil. (AP Photo/Victor R. Caivano)

I år arrangeres VSF i Canada, og for første gang i et land i nord. Dette har ført til at mange aktivister fra land i sør ikke får deltatt fordi de ikke får innvilget visum. Dette er ikke et problem ved Verdens Sosiale Forum per se, men et utslag av en rasistisk visumpolitikk. Aktivister fra sør kjenner så alt for godt til denne visumpolitikken fra tidligere, og mange har derfor vært kritiske til at forumet ble lagt til et land i Nord.

Samtidig så hadde mange håpet i det lengste på at den nye regjeringen med de liberale i
Canada, ville tilrettelegge for en bred deltagelse også fra sør. Dessverre ble det ikke slik.

Når deltakere fra land i sør blir nektet visa legger det en helt klar demper på årets VSF, og gjør at forumet ikke blir så globalt som det ellers søker å være. Det er et tydelig, nesten ironisk, eksempel på den globale insituasjonaliserte urett som aktivistene som møtes på forumet kjemper mot.

Samtidig er det gode grunner til at årets forum finner sted i Canada. Det er sterke sosiale bevegelser der som kjemper mot den ekstremt ødeleggende olje- og gassutvinningen basert på fracking. Den canadiske urfolksbevegelsen er, sammen med den øvrige miljøbevegelsen, en frontkjemper i den globale klimakampen. Det er derfor utrolig spennende at aktivister fra hele verden (på en måte) reiser til Canada, og kan bli kjent med disse bevegelsene på nært hold.

Som et globalt ikke-hierarkisk åpent nettverk er det selvsagt knyttet store utfordringer til koordinering og utvikling av VSF. Det har derfor siden forumets begynnelse vært en løpende diskusjon om VSF sin rolle for de sosiale bevegelsene, og hvordan organisere et åpent globalt nettverk. Denne diskusjonen vil fortsette også i Canada, og Norges Sosiale Forum ser fram til å bidra i den videre utviklingen av VSF.

At aktivister møtes, lærer av hverandre og knytter kamper sammen, er helt nødvendig for å holde liv i et håp om en annen verden. Med tanke på de store globale kampene som står om handelsavtalene, klima, landbruk, fiskeri, feminisme, militariserte konflikter og migrasjon/flyktninger er behovet for Verdens Sosiale Forum større enn noensinne.

Det er derfor skuffende at Klassekampen reduserer sin omtale av det som, tross alt, fortsatter det største og viktigste globale møtestedet for aktivister, sosiale bevegelser og organisasjoner, til et tabloid oppslag under overskriften “Refser aktivistforum”.

X
X
X
X