Scroll Top

Pressemelding: Store forventninger til kvotemeldinga

11. januar 2024 kl. 15.00

En samlet allianse med store forventninger til kvotemeldinga – Regjeringa må snu skuta og ta havet tilbake.

I morgen legger Regjeringa fram stortingsmeldinga «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling». En samlet allianse med organisasjoner bak oppropet Ta havet tilbake og jorda i bruk er svært misfornøyde med hvordan fiskeripolitikken har utviklet seg de siste årene. Alliansen forventer at Regjeringa bruker kvotemeldinga i morgen til å implementere tiltak for å ta havet tilbake.

Sitater organisasjoner: 

Vi har sterke forventninger til at lovnadene i Hurdalsplattformen følges opp i kvotemeldingen som legges frem på fredag. Regjeringen vedtok da blant annet at samfunnskontrakten mellom land og hav skal styrkes, at det skal sikres gode rammevilkår for flåten under 11 meter og at forvaltningen skal bidra til en desentralisert mottaksstruktur. Vi forventer derfor at regjeringen nå griper muligheten til å spille næringen god og sikre en politikk som gjør det mulig for kystflåten å fortsette å sikre både bosetting og sysselsetting langs hele kysten også i fremtiden, sier Tom Vegar Kiil, leder i Kystfiskarlaget. 

En lokalt eid kystflåte er en sentral del av arbeidet for å bygge sterke og gode kystsamfunn. Den minste kystflåten sikrer bosetting og sysselsetting langs kysten og i distriktet, og er en viktig del av totalberedskapen. Vi forventer at regjeringen ivaretar disse prinsippene og følger opp egne lovnader fra Hurdalsplattformen i Kvotemeldinga, sier Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

– Den forrige regjeringas kvotemelding var en katastrofe. Fordelingene av fiskerettigheter i Norge er svimlende skjeve. Kvotene blir fordelt på stadig færre hender. Det er tilnærmet umulig for unge fiskere å komme inn, mens de store aktørene håver inn. Regjeringa må snu skuta og ta havet tilbake, sier Elise Åsnes, leder i Spire. 

– Vi trenger en forsvarlig fiskeriforvaltning, og et kvotesystem som skaper levende kystsamfunn, og gir unge muligheten til å etablere seg som kystfiskere. Dagens system har ført til at kvotene samles på stadig færre båter, og kjøpes opp av de største fartøyene til enorme summer, mens ungdom langs kysten stenges ute av kystfiske. Når regjeringa vedtar kvotemeldinga gjør de et politisk retningsvalg, og vi håper de vil prioritere å styrke kystflåten, som vil være bra både for klima, natur og for lokalsamfunnene, sier Gytis Blaževičius, leder i Natur og Ungdom.

Sitater fra politiske partier:

Også politiske partier støtter oppropet til organisasjonene bak Ta havet tilbake og jorda i bruk:

Kvotemeldinga må bli en snuoperasjon i fiskeripolitikken, en omfordeling av kvoter, penger og makt, og et endelig oppgjør med struktureringspolitikken. Strukturkvotene må tilbake til kystflåten de ble henta fra, og åpen gruppe må vernes og styrkes. Vi trenger en kvotemelding for kystsamfunnene, ikke for trålredere og et fåtall søkkrike familiedynastier, sier Geir Jørgensen, fiskeripolitisk talsperson i Rødt.

– Fiskeripolitikkens oppgave må være å forvalte fisken innenfor naturen og klimaets rammer, og å styrke norsk matforsyning, bosetting og beredskap. MDG forventer derfor at regjeringen styrker den minste kysfiskeflåten i kvotemeldingen. I en tid der Russland blir en stadig farligere og mer ustabil nabo er det viktigere enn noen gang at kvotesystemet brukes målrettet til å styrke næring og bosetting på kysten og i nord, sier Rasmus Hansson, næringspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne. 

Kontaktinformasjon

Hanna Arctander, daglig leder i Kystfiskarlaget

Tlf. 458 72 326, e-post: hanna@norgeskystfiskarlag.no 

Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Tlf: 911 65 119, e-post: tor.jacob@smabrukarlaget.no 

Elise Åsnes, leder i Spire.
Tlf: 98054866, e-post: elise@spireorg.no

Gytis Blaževičius, leder i Natur og Ungdom

Tlf: 452 97 542, e-post: gytisb@nu.no 

Organisasjonene bak oppropet Ta havet tilbake og jorda i bruk:

Norges kystfiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kystopprøret, Alliansen Ny Landbrukspolitikk, Økologisk Norge, Spire, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Latin Amerika-gruppene i Norge, For Velferdsstaten, Attac, Norges Sosiale Forum. 

Leave a comment

fifteen − 4 =

X
X
X
X