Scroll Top

Lansering av Matmeldinga

Matmelding: For en ny, bedre og bærekraftig matpolitikk

Fredag 30. oktober kl. 08.30-09.30 lanseres Matmeldinga som oppropet Ta havet tilbake og jorda i bruk har produsert. Lanseringa finner sted under Spires arrangement Over hav og land – En dag for et bærekraftig og rettferdig matsystem, på utestedet Youngs i Oslo.

Arrangementet blir også streamet.

Av smittevernshensyn er det påbudt med påmelding.

I 2017 tok Norges Sosiale Forum initiativ til oppropet Ta havet tilbake og jorda i brukInitiativet skapte stort engasjement, og lanseringsarrangementet på Globaliseringskonferansen 2018 var det best besøkte enkeltarrangementet NSF har holdt. I kjølvannet av dette sluttet en lang rekke organisasjoner som på forskjellig vis driver med, eller bryr seg om matpolitikk til oppropet, og et år med stort aktivitetsnivå var i vente i 2019. I 2020 har aktivitetsnivået av naturlige årsaker vært roligere, men alliansen har ikke ligget helt i ro, og i løpet av 2020 har vi produsert en Matmelding for en ny, bedre og bærekraftig matpolitikk, som utdyper situasjonsbeskrivelsen, kravene og løsningene skissert i det første oppropet.

Vel møtt til lansering, fysisk eller virtuelt!

 

  Leave a comment

  three × three =

  X
  X
  X
  X