Scroll Top

GK2020 starter i morgen!

FRA KRISE TIL KAMP

Opprinnelig publisert på Global.no

Året 2020 har vært preget av globale kriser, møtt med svak politisk handlekraft. Det er tydelig at vi trenger internasjonalt samarbeid og sterke sosiale bevegelser, men hvordan skal vi egentlig organisere oss nå som verden er stengt ned?

Covid-19 har blitt kalt “the great revealer”. De mange store utfordringene dagens verdensorden står overfor er blottlagt, samtidig som dagens krisesituasjon understreker viktigheten av globalt samarbeid og sterke sosiale bevegelser. Verden over er demokratier i krise, og vi ser at dagens politiske- og økonomiske system ikke er skapt for å løse de mange store utfordringene vi står overfor.

I 2020 har vi sett stater, firmaer og lokalsamfunn med ulike tilnærminger til gamle og nye utfordringer. Innskrenking av såkalt universelt vedtatte friheter fremstilles som redningspakker og krisetiltak, og beskyttelse av menneskeliv har nok en gang blitt brukt som grunnlag for et økende antall autoritære handlinger, vedtak og lover. De ulike strukturene vi lever under kommer enda tydeligere frem.

I tillegg har klimakrisen, miljøkrisen, økonomisk ulikhet, krig, ekstremisme, diskriminering og militarisering preget det siste tiåret.

Parallelt har oppslutningen rundt sosiale bevegelser økt og flere mennesker enn noensinne før deltar aktivt i demonstrasjoner. Til tross for begrenset handlingsrom har folk tatt til gatene og satt strukturell rasisme på dagsorden verden over. Titalls tusen har demonstrert via digitale plattformer for å sette søkelys på menneskene som er fanget i Moria-leiren i Hellas. Klimastreikene har fortsatt digitalt, og klimasøksmålet mot staten skal behandles i oktober. Økonomiske maktstrukturer rammer majoriteten av oss negativt, en majoritet som nå er i opprør. For veien ut av de krisene verden står overfor kan ikke være tilbake til normalen, når normalen ikke fungerte. Det er viktigere enn noen gang å bygge solidariske nettverk på tvers av alle strukturelle, reelle og innbilte grenser.

KRISE, DEMOKRATI OG SOSIALE BEVEGELSER: HVOR STÅR VI ETTER COVID-19?
I året før koronautbruddet så vi store folkelige bevegelser samle seg mot makta i mange land verden rundt, fra Chile og Brasil til Hong Kong og Libanon. For mange var de en inspirasjon for hverandre, selv om de kjempet selvstendige kamper. Så kom korona. Hvordan påvirker dette oss og hva gjør vi nå? Mer info: https://www.facebook.com/events/214638986643835/

KLIMAKRISEN UNDER KORONA – SAMMEN FOR EN GRØNN FRAMTID
De siste årene har vist et nytt stort engasjement for klima og miljø over hele verden. Positive endringer er oppnådd, men klimatrusselen er fortsatt større enn noensinne. Samtidig skaper koronakrisen nye utfordringer, men også nye muligheter, for en grønn framtid. Koronakrisen har vist at vi alle sammen har en betydning i bekjempelsen av en krise, og at det er sammen vi kan få til endring. Hva må endres og hvordan kan vi få med alle på samme måte i kampen for en grønn framtid? Hvilke former for aktivisme og tiltak kan vi bruke for å skape endringer nå? Mer info: https://www.facebook.com/events/214638986643835/

GLOBALISERINGSKRITIKK I DEN DIGITALE VERDEN – STORDATA, TEKNOLOGIGANTER OG MOTMAKT
Under korona har de fleste måttet legge om sine liv til digitale plattformer i et høyt tempo. Vi sender og deler informasjon og data i en enorm fart. Alt fra jobb til aktivisme, sosialt samvær og samlivsbrudd foregår over nett. Verden blir stadig mer digitalisert, og teknologigigantene Facebook, Apple og Amazon har nærmest doblet sine overskudd under pandemien. Deres makt over samfunnet vokser i samme takt; Hvordan har disse teknologigigantene blitt tildelt plass øverst på tronen i samfunnet? Hvordan kan vi ta tilbake demokratisk kontroll i den digitale verdenen? Hva kan vi lære av den globaliseringskritiske bevegelsen på 90-tallet og Occupy-bevegelsen etter finanskrisen? Hvordan mobiliserer vi til en ny bølge av motstand mot slik globalisering, og får gjennomslag? Mer info: https://www.facebook.com/events/214638986643835/

Norges Sosiale Forums 70 medlemsorganisasjoner, sammen med en lang rekke andre aktører, arrangerer Globaliseringskonferansen annethvert år. Grunnet smittevernshensyn blir årets konferanse noe annerledes, med streamede møter, boligpolitisk verksted og et dagsseminar på Månefisken.

Du får blant annet møte Vanessa Nakate (grunnleggeren av Youth for Future Africa fra Uganda), Leilani Farah (advokat, tidligere FNs spesialrapportør for adekvat bolig og administrerende direktør i Canada Without Poverty, Michael Roberts (økonom og forfatter fra England), Jamie Margolin (klimaaktivist, grunnlegger av Zero Hour og forfatter fra USA), Sahar Vardi (menneskerettighetsaktivist spesielt kjent for å nekte militærtjeneste i Israel) og Cory Doctorow (blogger, journalist og prisvinnende sci-fi forfatter fra Canada).

Globaliseringskonferansen er årets største begivenhet for alle samfunnsengasjerte mennesker. Når kloke og engasjerte hoder møtes oppstår også nye ideer, nytt engasjement og nye bevegelser klare for å ta makta i egne hender og skape en verden der hensynet til mennesker og miljø legger premissene for vår verden og våre liv.

Vårt slagord er: En annen verden er mulig!

Velkommen til Månefisken i Oslo 4. september, eller et våre mange streamede arrangementer! Mer info og fullt program: globalisering.no/program

Leave a comment

three + three =

GK2020 starter i morgen!

FRA KRISE TIL KAMP

Opprinnelig publisert på Global.no

Året 2020 har vært preget av globale kriser, møtt med svak politisk handlekraft. Det er tydelig at vi trenger internasjonalt samarbeid og sterke sosiale bevegelser, men hvordan skal vi egentlig organisere oss nå som verden er stengt ned?

Covid-19 har blitt kalt “the great revealer”. De mange store utfordringene dagens verdensorden står overfor er blottlagt, samtidig som dagens krisesituasjon understreker viktigheten av globalt samarbeid og sterke sosiale bevegelser. Verden over er demokratier i krise, og vi ser at dagens politiske- og økonomiske system ikke er skapt for å løse de mange store utfordringene vi står overfor.

I 2020 har vi sett stater, firmaer og lokalsamfunn med ulike tilnærminger til gamle og nye utfordringer. Innskrenking av såkalt universelt vedtatte friheter fremstilles som redningspakker og krisetiltak, og beskyttelse av menneskeliv har nok en gang blitt brukt som grunnlag for et økende antall autoritære handlinger, vedtak og lover. De ulike strukturene vi lever under kommer enda tydeligere frem.

I tillegg har klimakrisen, miljøkrisen, økonomisk ulikhet, krig, ekstremisme, diskriminering og militarisering preget det siste tiåret.

Parallelt har oppslutningen rundt sosiale bevegelser økt og flere mennesker enn noensinne før deltar aktivt i demonstrasjoner. Til tross for begrenset handlingsrom har folk tatt til gatene og satt strukturell rasisme på dagsorden verden over. Titalls tusen har demonstrert via digitale plattformer for å sette søkelys på menneskene som er fanget i Moria-leiren i Hellas. Klimastreikene har fortsatt digitalt, og klimasøksmålet mot staten skal behandles i oktober. Økonomiske maktstrukturer rammer majoriteten av oss negativt, en majoritet som nå er i opprør. For veien ut av de krisene verden står overfor kan ikke være tilbake til normalen, når normalen ikke fungerte. Det er viktigere enn noen gang å bygge solidariske nettverk på tvers av alle strukturelle, reelle og innbilte grenser.

KRISE, DEMOKRATI OG SOSIALE BEVEGELSER: HVOR STÅR VI ETTER COVID-19?
I året før koronautbruddet så vi store folkelige bevegelser samle seg mot makta i mange land verden rundt, fra Chile og Brasil til Hong Kong og Libanon. For mange var de en inspirasjon for hverandre, selv om de kjempet selvstendige kamper. Så kom korona. Hvordan påvirker dette oss og hva gjør vi nå? Mer info: https://www.facebook.com/events/214638986643835/

KLIMAKRISEN UNDER KORONA – SAMMEN FOR EN GRØNN FRAMTID
De siste årene har vist et nytt stort engasjement for klima og miljø over hele verden. Positive endringer er oppnådd, men klimatrusselen er fortsatt større enn noensinne. Samtidig skaper koronakrisen nye utfordringer, men også nye muligheter, for en grønn framtid. Koronakrisen har vist at vi alle sammen har en betydning i bekjempelsen av en krise, og at det er sammen vi kan få til endring. Hva må endres og hvordan kan vi få med alle på samme måte i kampen for en grønn framtid? Hvilke former for aktivisme og tiltak kan vi bruke for å skape endringer nå? Mer info: https://www.facebook.com/events/214638986643835/

GLOBALISERINGSKRITIKK I DEN DIGITALE VERDEN – STORDATA, TEKNOLOGIGANTER OG MOTMAKT
Under korona har de fleste måttet legge om sine liv til digitale plattformer i et høyt tempo. Vi sender og deler informasjon og data i en enorm fart. Alt fra jobb til aktivisme, sosialt samvær og samlivsbrudd foregår over nett. Verden blir stadig mer digitalisert, og teknologigigantene Facebook, Apple og Amazon har nærmest doblet sine overskudd under pandemien. Deres makt over samfunnet vokser i samme takt; Hvordan har disse teknologigigantene blitt tildelt plass øverst på tronen i samfunnet? Hvordan kan vi ta tilbake demokratisk kontroll i den digitale verdenen? Hva kan vi lære av den globaliseringskritiske bevegelsen på 90-tallet og Occupy-bevegelsen etter finanskrisen? Hvordan mobiliserer vi til en ny bølge av motstand mot slik globalisering, og får gjennomslag? Mer info: https://www.facebook.com/events/214638986643835/

Norges Sosiale Forums 70 medlemsorganisasjoner, sammen med en lang rekke andre aktører, arrangerer Globaliseringskonferansen annethvert år. Grunnet smittevernshensyn blir årets konferanse noe annerledes, med streamede møter, boligpolitisk verksted og et dagsseminar på Månefisken.

Du får blant annet møte Vanessa Nakate (grunnleggeren av Youth for Future Africa fra Uganda), Leilani Farah (advokat, tidligere FNs spesialrapportør for adekvat bolig og administrerende direktør i Canada Without Poverty, Michael Roberts (økonom og forfatter fra England), Jamie Margolin (klimaaktivist, grunnlegger av Zero Hour og forfatter fra USA), Sahar Vardi (menneskerettighetsaktivist spesielt kjent for å nekte militærtjeneste i Israel) og Cory Doctorow (blogger, journalist og prisvinnende sci-fi forfatter fra Canada).

Globaliseringskonferansen er årets største begivenhet for alle samfunnsengasjerte mennesker. Når kloke og engasjerte hoder møtes oppstår også nye ideer, nytt engasjement og nye bevegelser klare for å ta makta i egne hender og skape en verden der hensynet til mennesker og miljø legger premissene for vår verden og våre liv.

Vårt slagord er: En annen verden er mulig!

Velkommen til Månefisken i Oslo 4. september, eller et våre mange streamede arrangementer! Mer info og fullt program: globalisering.no/program

Leave a comment

10 − eight =

X
X
X
X