Scroll Top

Nyhetsbrev desember 2018

*|MC:SUBJECT|*
Les denne eposten i nettleseren

God jul og godt nyttår fra Norges Sosiale Forum

2018 har vært et spennende og krevende år for Norges Sosiale Forum. Nå er vi klare for å gyve løs på det nye året som venter. I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende: 
 • Globaliseringskonferansen 2018
 • Ta havet tilbake og jorda i bruk 
 • Still til styret i Norges Sosiale Forum 
 • Ledig stilling som organisasjonssekretær 
 • Kom på Manifestkonferansen
Det er fortsatt mulig å evaluere Globaliseringskonferansen
Takk for Globaliseringskonferansen 2018
12.-14. oktober var rundt 1200 deltakere samlet på årets Globaliseringskonferanse. Det var tre dager spekket med maktanalyse, sterkt engasjement og dannelse av nye allianser og samarbeid. Det ligger mange dugnadstimer, frivillig innsats og godt samarbeid bak eng gjennomført Globaliseringskonferanse og vi ønsker å takke alle som bidro til å gjøre det mulig. 

Til sammen var det 171 ulike innledere på programmet og det ble arrangert 67 møter/konserter/verksteder etc. av 50 ulike organisasjoner. Makt var tema for hele konferansen og det ble diskutert en rekke ulike temaer inkludert kvinnekamp verden over, kampen om vannet, arven etter Franco, økt trygghet for tekstilarbeidere, norsk jordbruk, sexindustriens overlevende og profittfri velferd. 
 
Ta havet tilbake og jorda i bruk! 
 
Globaliseringskonferansen ble avsluttet med et plenumsmøte om primærnæringsallianse mellom jordbruk og fiske. Det ble også avholdt en politisk markering med grilling av fiskekaker og politiske appeller. 

Dette har i ettertid utviklet seg til en politisk kampanje med en rekke ulike organisasjoner. Denne ballen startet å rulle på Globaliseringskonferansen og vil fortsette også inn i 2019. Les mer om kampanjen her: 
https://www.globalisering.no/tahavettilbakeogjordaibruk/ 
Vil du sitte i styret til Norges Sosiale Forum?

Styret i Norges Sosiale Forum velges for to år av gangen. Styret har ansvaret for følgende:

 • Planlegge og gjennomføre arrangementer i regi av Norges Sosiale Forum
 • Jobbe opp mot Verdens Sosiale Forum 
 • Norges Sosiale Forums økonomi og langsiktige drift 
 • Være et nettverk for sosiale bevegelser i Norge 
 • Styrke alliansen og jobbe med medlemsorganisasjonene om aktuelle tema 
 • Planlegge og koordinere Globaliseringskonferansen 2020

Årsmøtet i 2019 avholdes 18. februar. Ta kontakt med valgkomiteen dersom du vil høre mer, ønsker å stille eller har tips til aktuelle kandidater. Valgkomiteen kan kontaktes på valg@globalisering.no 

Ledig stilling i Norges Sosiale Forum 

Vi har nå ledig stilling som organisasjonssekretær. Søknadsfrist på denne stillingen er 3. januar. Ta kontakt om du har noen spørsmål om stillingen. Del gjerne med personer du tenker er interessert! 
Utlysningen finner du her: http://globalisering.no/stillinger/ 
Manifestkonferansen 5. mars 
Tankesmien Manifest arrangerer konferanse om digitalisering av arbeidslivet. Det kan være interessant for mange av Globaliseringskonferans støttespillere.

Digitaliseringen treffer arbeidslivet. Den endrer barnas oppvekst, dine medievaner og partienes valgkamp. Vil ny teknologi sikre frihet for de mange, eller samles makten hos noen få? 

Les mer om konferansen og kjøp billett her: https://www.manifestkonferansen.no/
Spørsmål og henvendelser kan rettes til globalisering@globalisering.no eller leder@globalisering.no
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
X
X
X
X