Scroll Top

Nyhetsbrev oktober 2019

*|MC:SUBJECT|*
Les denne eposten i nettleseren
Solidaritet med det irakiske folk!
Store demonstrasjoner i Irak

Norges Sosiale Forum har hatt tett kontakt med våre venner i Irakiske Sosiale Forum de siste ukene i forbindelse med demonstrasjonene i Irak.

Tirsdag 1 oktober satte en gruppe arbeidsledige seg ned på frigjøringsplassen, Al-Tahrir, i Bagdad, under banneret “Vi behøver et respektfullt hjemland”. Det som begynte som en liten fredelig markering ble brutalt slått ned på. Det utviklet seg til store voldelige sammenstøt flere steder. De siste tallene meldte at over 100 personer er drept. Demonstrasjonene fortsetter stadig.

Norges Sosiale Forum hadde en kommentar i Klassekampen 8 oktober. Les denne artikkelen fra Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI) for en grundigere gjennomgang av situasjonen. Dersom du ønsker å holde deg oppdatert på situasjonen i Irak anbefaler vi å følge ICSSI på Facebook og Twitter.


(Bilder fra NSFs facebookkampanje for å vise solidaritet med det irakiske folk)

 
Vi søker nye styremedlemmer!

Vi nærmer oss et nytt år, noe som betyr nytt årsmøte og valg av nye styremedlemmer! Vår valgkomité bestående av Mette Klouman, Pernille Ødegaard og Solveig Skaugvoll Foss er i gang med å lete etter engasjerte folk som ønsker å bidra i NSF og spesielt inn mot Globaliseringskonferansen 2020.

Send en mail til solveigsfoss@gmail.com om du vet om noen som kunne passet, eller selv ønsker å bli med!

 
Globaliseringskonferansen 2020 - Fra krise til kamp

4-6. september 2020!


Vi er i gang med planleggingen av Globaliseringskonferansen 2020. På konferanseforum den 3. oktober ble det vedtatt at:
- Slagordet for GK2020 er "Fra krise til kamp!"
- Undertemaer er "Demokrati og økonomi", "Feminisme og interseksjonalitet" og "Klima, flukt og fred." 

Fram mot konferansen skal styret sammen med medlemsorganisasjonene jobbe med å utforme møterekker på undertemaene, finne hovedinnledere, utarbeide plenumsmøtene og få satt sammen øvrige møter med våre medlemmer og andre organisasjoner.

Har du en idé som vi burde høre om? Send en mail til globalisering@globalisering.no
Hvem sitt hav?
23. og 24. oktober var Norge vertskap for konferansen "Our Ocean". Our Ocean er en årlig internasjonal konferanse som ble initiert i 2014 av det amerikanske utenriksdepartementet utenfor de pågående FN-prosessene. Menneskene som lever av og er omgitt av havet, og som er mest berørt av ødeleggelsen av det marine miljøet: kystfiskere, kystsamfunn og urfolk, er ikke til stede i konferansepanelene.

Som en respons til dette tok Handelskampanjen initiativ sammen med Natur og Ungdom, Transnational Institute og oss i NSF til å avholde en internasjonal sivilsamfunn- og fiskerorganisasjonskonferanse i dagene før Our Ocean i Oslo.

Utfallet av konferansen ble denne uttalelsen.
Til slutt ønsker vi å meddele at Venstrealliansen ved UiO nå har blitt medlem av NSF, noe vi er veldig glade for! Det er veldig viktig at studentene organiserer seg og jobber for en bedre verden og et bedre universitet! 

Vi er stadig på medlemsjakt, fordi sammen er vi sterkere, så det er bare å sende en mail om din organisasjon ønsker å bli medlem!

God november!

Spørsmål og henvendelser kan rettes til globalisering@globalisering.no eller leder@globalisering.no
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
X
X
X
X