Scroll Top

Systemendring, ikke klimaendring

Foto: NASA Goddard (Demo)

Norges Sosiale Forum deltok på Verdens Sosiale Forum i Tunis i slutten av mars, hvor store deler av grasrotbevegelsen fra hele verden møttes til diskusjon og strategileggning. Et av de store temaene var naturlig nok klima, miljø og mobilisering opp mot FNs klimaforhandlinger i Paris (COP21) i desember.

Hovedkonklusjonen er at klimasaken er for omfattende til at miljøbevegelsen kan jobbe med den alene. Selv om vi eksempelvis får på plass en knallfin klimaavtale i Paris, vil ikke denne avtalen være nok dersom land ikke tør gjennomføre klimatiltak i frykt for at multinasjonale selskaper skal saksøke dem.

Les resten av saken i nettavisen Radikal Portal

Related Posts

X
X
X
X