Scroll Top

Vi ønsker åpenhet

student-demonstration4-650x350 (Demo)

Fredag 12. juni skal Stortinget behandle et representantforslag om offentliggjøring av rammeteksten til den flerstatlige avtalen om tjenester (Tisa – trade in services agreement). TISAavtalen kan komme til å ha stor innflytelse på våre velferdstjester, vi krever at dette ikke skal foregå i hemmelighet.

Med Attac som hovedarrangør, stiller Norges Sosiale Forum sammen med Nei til EU, Folkeaksjonen mot TISA, Industri Energi, EL & IOT Forbundet, Changemaker, Spire, Handelskampanjen og flere andre  seg bak kravet om åpenhet rundt forhandlingene.

Foto: Handelskampanjen

Forslaget fra Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad fra Senterpartiet, og Audun Lysbakken og Bård Vegar Solhjell fra Sosialistisk Venstreparti, lyder: «Stortinget ber regjeringa leggje fram det som det no forhandles om i TISA-avtala, nøyaktig slik det står skrive inn i avtaleteksten, med det som per i dag finst av klausular, informasjon om klausulane og øvrig regelverk som legg føringar for dei sektorvise forhandlingane.»
Hele forslaget, med begrunnelse, kan du lese her (pdf)

Related Posts

X
X
X
X