Scroll Top

Den lokale klimaløsningen

IMG_5146 (Demo)

Klimaendringene er globale, men årsakene, skadene og løsningene finnes lokalt. Det er på tide å ta med klimakampen hjem. Hjem til Norge, og hjem til kommune- og fylkestingsvalget i september neste år.


Av: Audun Randen Johnson, klimarådgiver Naturvernforbundet


IMG_5146Mens FNs generalsekretær Ban Ki-moon samlet verdens ledere til klimadiskusjoner i New York, samlet verdens klimaforkjempere seg i gatene til den største klimamarkeringen noensinne.

Nesten 3000 arrangementer i 160 land. 400 000 mennesker deltok i New York alene. Budskapet fra aktivistene til politikerne var klart: Handling nå. Handling på alle nivåer.

Kommune- og fylkestingsvalget i september neste år blir derfor kjempeviktig. For det har stor betydning hva slags politikk som føres i hver enkelt kommune.

Klimavalget 2015 handler om å gjøre klimakampen forståelig for folk. Kvotehandel, og karbonfangst og lagring, er ikke noe som folk i gata så lett lar seg engasjere av. Med regnskogsbevaring og penger til det grønne klimafondet bidrar Norge internasjonalt, men det blir tydeligere og tydeligere at vi er langt mer offensive på bortebane enn hjemmebane. Utslippskuttene i Norge uteblir.

En satsing på klima kan også gjøre kommunen til en bedre plass å bo og arbeide, sørge for bedre tjenester til innbyggerne og skape levende, attraktive byer og bygder.

Kommunene må gi alle en mulighet til å delta i klimadugnaden gjennom å legge til rette for at man kan bo, reise og leve miljøvennlig. En klimaløsning nedenfra peker på alle tiltakene på lokalt nivå som viser vei og tar oss til fornybarsamfunnet. Det betyr for eksempel sykkelveier i stedet for bilveier, flere bussavganger og færre oljefyrer, mindre kjøtt og mer økologisk mat i kantina.

En allianse for klimaet og et samarbeid vi kan bygge videre på                                                                   Naturvernforbundet er en del av Klimavalgalliansen som er en samling av miljøbevegelse, fagbevegelse, kirken og forskere, som fremhever betydningen av en klimaløsning nedenfra. Målet er å skape en grasrotbevegelse som presser fram det skiftet som er nødt til å komme hvis vi skal ha et levedyktig samfunn. Ved å begrense norsk oljeutvinning samtidig som vi krever nye klimajobber, kan vi skape en bro til framtiden.
Budskapet fra aktivistene til politikerne var klart: Handling nå. Handling på alle nivåer
En av årsakene til at miljø- og klimasaken fikk langt større plass enn det de store fossilpartienehadde planlagt før valgkampen i fjor, var bred mobilisering fra alliansens side. Ved å bygge videre på dette samarbeidet, kan vi ta klimakampen hjem og gjøre valget neste år til et klimavalg.
Vi har derfor utarbeidet 8 klimavettregler som partiene bør inkludere i sine partiprogrammer. Vi forventer at alle lokalpolitikere bidrar til at samfunnet tilpasses de endringene som kommer og sørger for at lokalpolitikken forebygger klimagassutslipp og miljøødeleggelser.
Det mest gledelige som skjer på klimafronten for tiden er alle de små og store tiltakene som gjennomføres på lokalt og regionalt nivå rundt i verden.

New York i september, Lima i desember, og så Paris i slutten av 2015. Det er milepælene frem mot en global avtale som skal hindre en katastrofal global oppvarming på over to grader. Vi skal fortsette og kjempe for en ambisiøs avtale i Paris, men vi kan ikke vente på enighet på den internasjonale arenaen. Kommunene er politiske aktører, tjenesteytere, eiendomsbesittere, byggherrer, og ansvarlige for planlegging og tilrettelegging for gode lokalsamfunn. De kan derfor bli en enorm grønn drivkraft. Den trenger vi.

 

Klimavalgalliansen arrangerer seminaret Blir 2015 et klimavalg – og hvorfor? fredag 31. oktober. Klimavalg alliansen er en partipolitisk uavhengig allianse som mobiliserer for å få klima høyere opp på den politiske dagsordenen. Blant kravene er:

Kutt i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger; at begrepet klimarettferdighet gis konkret innhold; økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser; redusert tempo i oljeutvinningen; tilrettelegging for at norske innbyggere kan gjøre klimavennlige valg; en klimapolitikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor; at Oljefondet og andre fond trekkes ut av fossil industri.

 

Related Posts

X
X
X
X