Scroll Top

Umulig å bombe seg til fred

IMG_8498 (Demo)

Norges Sosiale Forums samarbeid med “Den globale aksjonsdagen mot ISIS (IS)” på lørdag ble i VG kritisert av Bård Larsen i Civita. Militær intervensjon er verken den eneste eller beste løsningen for varig fred i Syria og Irak. Erfaringene med vestlige ledede militære intervensjoner i Midtøsten-regionen har verken ført til mindre terrorisme eller varig fred.


Av: Nina Skranefjell, styreleder i Norges Sosiale Forum og Hedda Langemyr, leder Norges fredsråd


Fra markeringen på Youngstorvet lørdag 1. november. Foto: Iselin Shaw
Fra markeringen på Youngstorvet lørdag 1. november. Foto: Iselin Shaw

Lørdag 1. november samarbeidet Norges Sosiale Forum med arrangørene for den globale markeringen “Stopp ISIS – Støtt Kobane”. Bård Larsens hovedkritikk gikk ut på at Norges Sosiale Forum ikke støtter vestlig ledet militær intervensjon i Syria og Irak, som etter Civitas syn er eneste utvei der nå. Her er svaret fra Norges Sosiale Forum, trykket i VG 1. november.

Det er positivt at Civita viser såpass stor bekymring over kurdernes situasjon i Syria og Irak, og videre at ISILs brutale angrep på kurdere får nyhetsverdi i norske medier. Kurdere har kjempet mot undertrykkende regimer i årevis. Denne kampen har mange av organisasjonene i Norges Sosiale Forum støttet. Samtidig syns vi det hadde vært enda mer positivt om Civita og det internasjonale samfunnet forøvrig støttet opp om arbeidet mot den systematiske undertrykkingen av det kurdiske folk, og også andre undertrykte grupper, som fortsatt pågår.

Vi anerkjenner undertrykte gruppers rett til å forsvare seg, men vi mener samtidig at militær intervensjon ikke er den eneste eller beste løsningen for varig fred.

Erfaringene fra vestlig ledet militær intervensjon både i Afghanistan, Irak og Libya viser at militær intervensjon ikke er noen quick fix som gir bærekraftige løsninger på sikt. Bombing tilfredsstiller vårt moralske behov for å gjøre noe akkurat her og nå, slik at vi slipper å sitte på den andre siden av dette infernoet med viten om at vi ikke gjorde noe. “Vi prøvde i hvertfall” synes å lette den sosiale samvittigheten. Selv om intensjonene i flere tilfeller er gode, leder ikke det nødvendigvis til gode handlinger. Varig fred kommer ikke ved hjelp av bombing, tvert om fører ulikhetene i samfunnet og konsentrasjonen av makt og ressurser til mer uro og konflikter. Angrep fra vesten kan videre gjøre vondt verre i området og bidra til styrking av det antivestlige sentimentet. De siste 13 årene har tydelig dokumentert at “kampen mot terror” slett ikke har bidratt til å redusere terrorisme, snarere tvert imot styrket den. Det å sende mye våpen inn i et konfliktområde problematisk, fordi vi ikke vet i hvilke hender disse våpnene eventuelt vil havne i senere.

En av de største utfordringene vi står overfor i Syria i dag er den humanitære krisa som blant annet skapes som følge av manglende forsyningslinjer av nødhjelp og bistand.

Vi stiller oss derfor bak forslaget til Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, om å få hjelpeorganisasjoner til å forhandle med ISIL for å sikre at nødhjelpen når frem. Nye tall fra FN viser at 10,8 millioner mennesker trenger nødhjelp i Syria. Det er ikke noe tvil om at den største prioriteten nå er å sikre at disse får hjelp.

Related Posts

X
X
X
X