Scroll Top

ÅRETS TEMA: FRIHET

cropped-bilde_plakat_gk14_lowl.jpg

Det andre kaller ufrihet og tvang, er måten vanlige folk har frigjort seg fra avhengighet fra de som har mer. Arbeiderbevegelsen, kvinnebevegelsen og andre sosiale bevegelser har skapt frihet og trygghet gjennom velferdsstaten og fellesskapsløsningene.

Hvor frie er amerikanske dobbeltarbeidende uten fritid eller råd til helseforsikring?

Hvor frie er man uten fritid?
Hvis et land mister sin egen industri på grunn av frihandel, har landet blitt mer fritt?

Vi ønsker å ta tak i frihetskonseptet og spør hva slags samfunn må vi ha for å sørge for folks frihet?           

Globaliseringskonferansen arrangeres annethvert år og er Norges største politiske verksted. Med over 60 møter organisert av et stort antall organisasjoner, med over 1500 aktive deltakere. I løpet av de fire dagene konferansen pågår, holdes en rekke stormøter, seminarer, verksteder, debatter og foredrag med innledere fra både inn-og utland. I tillegg satser konferansen på fristende kulturinnslag som kulturbarnehage, konserter og film. Globaliserings-konferansen er et møtested og et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte og andre engasjerte i de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til økonomisk profitt.

NORGES SOSIALE FORUM

Norges Sosiale Forum er en del av en mangslungen internasjonal bevegelse som arbeider for en rettferdig verden og mot den nyliberale økonomien og politikken som dominerer i verden i dag. Norges Sosiale Forum er en norsk avlegger av, og den norske komiteen for, World Social Forum.

Norges Sosiale Forum (NSF) har over 67 medlemsorganisasjoner og representerer et bredt spekter av organisasjoner innenfor solidaritets-, miljø-, kvinne- og fagbevegelse, samt partier og ungdomsorganisasjoner som har tilsluttet seg plattformen for Norges Sosiale Forum.

Årets konferanse blir den tiende konferansen og er fra 30. oktober til 2. november i Oslo. Konferansens deles opp i tre hovedspor:

 • NORGE I VERDEN
  Spørsmålet som reises er hvilken aktør vi ønsker at Norge skal være og hvem vi kan lære av? Frihandelsavtaler og investerings-beskyttelsesavtaler forhandles verden over, men hvem skaper de frihet for, og hvem beskytter de, og hva kan/skal Norges rolle være?
 • EUROPA BRENNER
  Europa er i krise og svaret fra nasjonale og overnasjonale myndigheter er å svekke velferds-staten. Det er ungdommen som rammes hardest i bestrebelsene på å redde bankvesenet. Dette skjer ikke uten kamp. Fagbevegelsen og andre sosiale bevegelser er helt sentrale i å motarbeide denne politikken.
 • NORGE I FORANDRING
  Norge har gjennomgått forandringer de siste tiårene. Velstanden og en velferdsstat som også bidrar til å gjøre innbyggerne i Norge til effektive og fleksible arbeidere, har samtidig økt individualismen og svekket solidariteten med dem som ikke har opplevd den samme velstandsveksten. Deltid, midlertidighet og en voksende arbeidsutleieindustri, kombinert med en rasisme og fremmedfiendtlighet, er utviklingstrekk som er med på å svekke tillit i Norge, som har lagt grunnen for folks frihet og trygghet i hverdagen.

 

ÅPNINGSMØTE: FRIHET

Tid: Torsdag 30. oktober 18.00 – 20.00
Sted: Kongresshallen, Oslo kongressenter (Folkets hus)

Åpningsmøtet introduserer konferansen og tar opp tematikken rundt frihet og fellesskapsløsninger, samtidig som det tar opp mange av de ulike politiske frihetskamper som er sentrale i dag.

 • Handel og markedstvang: Kamp for gjeldsslette, Skatteparadis, frihandelsavtaler
 • Fokus på arbeidstid: – frihet for hvem? Fra havnearbeidere, sykepleiere, oljearbeidere, lærere med mer.
 • Frihetskamper nasjonalt og internasjonalt

GERD KRISTIANSEN       Fagbevegelsens frihetskamp ”kampen mot å stå med lua i handa”

PER FUGELLI                      Velferdsstaten som garantist for folks frihet. Frihet for mennesker innenfor fellesskapsløsninger
Flere innledere kommer

Related Posts

X
X
X
X