Scroll Top

SE: The 99% Occupy Wall Street Collaborative Film

Høsten 2011, tilsynelatende over natten, var hele verdens øyne rettet mot en amerikansk protestbevegelse som fikk navnet Occupy Wall Street. Bevegelsen var tydelig inspirert av den arabiske våren og ga ressonans til lignende bevegelser over hele verden. 2011 var året da TIME utnevnte the protester til årets person.


OWSThe 99% Occupy Wall Street Collaborative Film, USA (2013)
Aaron Aites, Audrey Ewell, Nina Krstic, Lucian Read.

Onsdag 29. oktober på Cinemateket (Dronningens gate 16). Sal: Tancred, tid: kl. 21

Dette er den overveldende historien om fødselen av en protestbevegelse. Filmen følger en uensartet gruppe aktivister som samles i Zucotti Park på nedre Manhattan for å utforske og skape et samfunn basert på ikke-hierarkiske beslutningsstrukturer.

Felles for alle er at de mener at makt og rikdom er så konsentrert på så få hender at det utgjør en fare for samfunnet. I mangel av en en felles politisk og økonomisk analyse, har fordelingen mellom de 99% fattigste og den 1% rikeste delen av befolkningen blitt et globalt uttrykk for hva kampen handler om.

I løpet av kort tid følger byer fra Minneapolis til Mississippi til Oakland snart etter, protestene sprer seg over hele USA. Overalt hvor bevgelsen oppstår er bakteppet 99% vs 1% samfunnet, mens fokuset er på lokale saker som speiler denne fordelingen av makt og rikdom. Overalt blir bevegelsen møtt av konfrontasjoner, borvisninger og massearrestasjoner. Hvordan håndterer man dette? Hva blir det neste?

Filmen er skapt etter modell av bevegelsen selv. Det er et unikt samarbeide med 99 filmskapere som rapporterer fra hver sine steder i hele USA. Tilsammen blir det en sammensatt og variert fortelling om en sosial bevegelse som rystet USA. Vi får alt fra personlige historier til gjennonmgående analyser av det store bildet.

Støttespillere, deltakere og kritikere belyser hvorfor og hvordan denne bevegelsen tok av med en slik eksplosiv kraft, og hva det betyr for framtiden.

I en tid preget av håpløshet og resignasjon, er denne filmen en påminnelse om at en annen verden fortsatt er mulig.

 

Related Posts

X
X
X
X