Scroll Top

Omstridte handelsavtaler flytter makt bak lukkede dører

JHåvik (Demo)

– Aller først vil jeg slå fast at Industri Energi Ungdom på ingen måte er i mot handelsavtaler. Tvert i mot, det er jo det vi lever av! Det vi er motstandere av, er avtaler som gjør at vi kan bli saksøkt av utenlandske selskaper for å innføre lover og regler som de mener kan skade framtidig profitt. I fjor vant saksøker 85% av alle slike søksmål.


Av: Johnny Håvik, leder for Industri Energi Ungdom


JHåvik
TTIP vil straffe stater som ikke adlyder. Grunnmuren i avtalen er investor-stat tvisteløsningen (ISDS) som skal la selskaper saksøke selve nasjonalstatene gjennom et overnasjonalt organ – uten ankemulighet, skriver Johnny Håvik.

Slik startet jeg innlegget mitt på Industri Energi’s landsmøte til debatten om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)-forslaget vårt. Kanskje blir også akkurat dette et av de aller viktigste poengene når sosiale bevegelser, klimabevegelsen og fagbevegelsen skal bygge en samlet motstand mot TTIP (og TISA*) fremover. TTIP er nemlig ingen vanlig handelsavtale. Det er en avreguleringsavtale der stater som ikke adlyder skal kunne saksøkes av multinasjonale selskaper.

Forhandlingene foregår i streng hemmelighet mellom byråkrater og multinasjonale selskaper. Det lille vi andre vet stammer fra lekkasjer, men det bør i høyeste grad skremme oss!

Fra Europas side skal viktige krav være at USA fjerner reguleringer og krav som ble stilt til finansbankene på Wall Street i kjølvannet av finanskrisa. Motsatt vei kjemper USA blant annet for å fjerne europeiske reguleringer på matproduksjon, i tillegg nekter de blankt å inkludere noe form for faglige rettigheter for arbeidstakere. Det blir i praksis et kappløp mot bunnen, der begge parter ønsker å avregulere hverandre mest mulig.

Det aller mest graverende med TTIP er likevel måten man skal straffe stater som ikke adlyder på. Grunnmuren i avtalen er investor-stat tvisteløsningen (ISDS) som skal la selskaper saksøke selve nasjonalstatene gjennom et overnasjonalt organ – uten ankemulighet.

Det finnes allerede mange slike avtaler, det er på ingen måte beroligende! Egypt var i 2013 det landet i verden som ble aller mest saksøkt gjennom slike avtaler. Da de hevet minstelønna til arbeiderne ble de blant annet saksøkt av franske Veolia. Ecuador har også en slik avtale med USA, de har blitt saksøkt for milliardbeløp for å forsøke å øke den nasjonale kontrollen over oljeressursene sine.

Fagbevegelsen i Europa har våknet. I Tyskland krever gigantforbundene Ver.di og IG Metall full stopp i forhandlingene. De er på ingen måte alene, samme vedtak er gjort i en rekke store forbund i alle de største europeiske landene.

For Industri Energi Ungdom sin del er det åpenbart at TTIP-avtalen slik den foreligger i dag vil bryte med alt den norske fagbevegelsen har jobba for. Vi temma fosser og bygde kraftforedlende industri gjennom nasjonalt eierskap og klare krav til helse, miljø og sikkerhet. Det har gitt oss verdens tryggeste og reneste industri. Da vi fant olja hadde vi framsynte fagforeninger og politikere som skjønte at vi måtte ha statlig kontroll og regulering.

På landsmøtet vårt fikk vi gjennomslag for et klart og tydelig vedtak som blant annet understreker at Industri Energi vil gå i mot avtaler som åpner for at selskaper kan gå til sak mot Norge gjennom nye tvisteløsningsmekanismer. Vi krever naturligvis også demokratisk behandling og åpenhet i forhandlingene.

Når vi skal bygge en samla folkeallianse mot TTIP må vi understreke at dette på ingen måte handler om økt handel og sysselsetting slik det hevdes fra tilhengerne. Dette handler om å flytte makt fra de folkevalgte og inn i styrerommene til multinasjonale selskaper. Det kan vi selvsagt aldri godta!

Interessert i å høre mer om TTIP og den like omstridte TISA (*Trade In Services Agreement)? Da bør du besøke stormøtet ‘Handelstvang – frihet for hvem?’ på Globaliseringskonferansen i dag lørdag 1.november klokka 16:30!

Related Posts

X
X
X
X