Scroll Top

Nå kan du kjøpe billetter til Globaliseringskonferansen 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Nytt fra Norges Sosiale Forum


I april har det skjedd mye hos Norges Sosiale Forum og arbeidet med Globaliseringskonferansen er godt i gang. I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om: 
  • Nå kan du kjøpe billetter til Globaliseringskonferansen
  • Vi trenger aktivister og frivillige til en rekke ulike oppgaver
  • Det er nå mulig å søke om standplass
  • Slipp av deler av programmet 
Globaliseringskonferansen er avhengig av frivillige krefter også i forkant av konferansen

Vi trenger frivillige

Globaliseringskonferansen søker folk til frivillig innsats allerede nå. Vi trenger noen som kan bidra til følgende arbeid: 

Uteområde
Nytt av året er at vi planlegger et bærekraftig uteområde på området mellom Jakob Kirke og DOGA. Her ser vi for oss ulike typer boder, kunst og verksteder. Bare fantasien setter grenser! Arbeidsgruppen skal koordinere og planlegge hvordan dette uteområdet skal se ut. Her trengs både kreativitet og praktisk erfaring. 

Presse 
Vi har etablert et eget presseteam som skal arbeide med presseplan og kontakt fram mot Globaliseringskonferansen. I dette arbeidet trengs alle som ønsker å bidra til å sette årets konferanse og tematikk på dagsorden. 
 
Ungdomsprogram
Som tidligere år er vi i gang med planlegging av eget ungdomsprogram. Ungdomsgruppa skal arbeide med å arrangere overnatting og program for ungdom under 26 år. Arbeidet er i gang, men det er ikke for sent å bidra i arbeidet. 

Er du eller andre du kjenner interessert i å bidra i en eller flere av disse gruppene? Send en e-post til globalisering@globalisering.no

Vil din organisasjon stå på stand?

Vi har åpnet påmeldingen for stands under årets konferanse. 
Med din interesse gjennom dette skjemaet: https://goo.gl/forms/nFSvHVTp2rQigdqx2

Ved stor pågang prioriteres medlemsorganisasjoner i Norges Sosiale Forum. 

Mobilisering

Mobilisering er en viktig del av arbeidet fram mot Globaliseringskonferansen. 

Vi ber alle medlemsorganisasjoner om å svare på dette mobiliseringsskjemaet inne 4. mai: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd66SIGYcCAIFS0oLt_mW0Py-my-WarH7SqR9Q3I6jJoSnuA/viewform

For tiden arbeider vi med å etablere mobiliseringsnettverk i alle de store byene. Det betyr at vi trenger aktivister fra hele landet! Mobiliseringsnettverket vil arbeide med informasjonsmøter i sine byer og arrangere nasjonalt mobiliseringsdager med stands og plakatopphenging. Tips oss gjerne om du kjenner noen som kan bidra til dette nettverket. 

Har din organisasjon et medlemsblad? Da hører vi gjerne fra dere. Vi kan levere ferdige annonser eller lengre tekster etter behov. 

Nye regler for oppbevaring av personopplysninger

Nye regler for oppbevaring av personopplysninger vil tre i kraft i løpet av de neste månedene. Vi regner med at alle som mottar nyhetsbrev selv har gitt fra seg sin e-postadresse frivillig. E-postadressene oppbevares i Mailchimp og tilgang til disse krever NSFs innloggingsinformasjon. Dersom du ikke ønsker at vi skal ha din e-postadresse, ber vi deg melde deg av nyhetsbrevet. 

Kjøp billetter til early bird-pris

Billettsalget er i gang

Vi har lansert billettsalget til årets konferanse. Akkurat nå har vi early bird-priser, så det lønner seg å kjøpe billett allerede.
 
Billetter kan kjøpes på: https://globkonf.ticketco.events/no/nb/e/globkonf18 

Vi trenger hjelp til å spre Globaliseringskonferansen og vi ber derfor alle medlemsorganisasjoner om å spre billettene på sine nettsider og sosiale medier. 

Dallas Goldtooth kommer til Globaliseringskonferansen

Smakebit av programmet

Årets program tar form og er snart ferdig. Nå røper vi en av våre utenlandske innledere.

Dallas Goldtooth er koordinator for kampanjen "Keep it in the Ground" for organisasjonen Indigenous Environmental Network. Han var svært sentral i kampen mot North Dakota Access pipeline. Goldtooth er både aktivist, komiker og en glimrende taler. 

Bærekraftig uteområde

Har din organisasjon noe å bidra med til uteområdet mellom Jakob Kirke og DOGA? Vi ønsker å skape et inspirerende og inkluderende samlingsområde mellom de to lokalene. Her er det åpent for alle mulige forslag. 

På et slikt uteområde vil det være rom for kunst, installasjoner, utstillinger, matservering, stands med noe ekstra, verksteder, områder for sosial interaksjon, permanente steder for politisk diskusjon og mye mer. 

Har din organisasjon noe dere kan bidra med? Eller kjenner du til noen som burde vise fram noe de driver med? Ta kontakt!

Plenumsmøter

Arbeidet med konferansens plenumsmøter er godt i gang og fordelingen blir som følger: 

Fredag 12. oktober: Markedsmakt og folkemakt. Hvor kommer høyrepopulismen fra og hvordan kjemper vi mot den?

Lørdag 13. oktober: Kampen om vannet. Hvordan sikre tilgangen til vann på en bærekraftig og rettferdig måte?

Lørdag 13. oktober: Kvinnekamp og feminisme verden over. Hvor står kampen i dag og hvordan skal den organiseres i tiden framover?  

Søndag 14. oktober: Ta havet tilbake og jorda i bruk. Hvordan skal folket ta tilbake råderetten over naturressursene? 

Globaliseringskonferansen, Norges største politiske verksted, organiseres nedenfra og opp:

 

Globaliseringskonferansen og Norges Sosiale Forum bygger på en idé og metode med fokus på selvorganiserte grasrotbevegelser. Alle som ønsker å bidra med arbeid, innspill og ideer til konferansen er velkomne til å bidra. Er det noe du ønsker skal skje på konferansen, noe nytt, noe gammelt, en forandring, en person, en artist, har du muligheten til å bidra til akkurat det, og sette det ut i live!
Kontakt oss på globalisering@globalisering.no for generelle henvendelser, eller en av de andre kontaktepostene om hva det skulle være!
En annen verden er nødvendig, en annen verden er mulig!
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
X
X
X
X