Scroll Top

Kontantutbetaling som bistand?

Man leser stadig om at bistandsmidler ikke når fram de til som egentlig trenger det. Enten fordi pengene brukes på administrasjon eller fordi de havner i lomma til korrupte statsledere. Dette ønsker vi å bringe på banen.


Av: Grete Antonia Nilsen, Leder i BIEN Norge


BIEN Norge ønsker sammen med Studieforbundet Solidaritet å sette fokus på norsk bistand. Fredag 31. oktober arrangerer vi Kontantutbetaling som bistand på Globaliseringskonferansen.

BIEN

Nylig har det blitt gjennomført 3 ulike pilotprosjekter i India, og for få år siden ble det gjennomført et pilotprosjekt i Otijivero i Namibia, med kontaktutbetaling til befolkningen.

Hver enkelt av innbyggerne i de gjeldene landsbyene fikk utbetalt bistanden som kontantutbetalinger.

Alle disse pilotprosjektene har hatt svært gode resultater og institusjoner som Verdensbanken, FN og OECD støtter dette virkemiddelet mot fattigdom.

Hvordan kan vi nå bruke erfaringene fra disse og lignende pilotprosjekter til å gå i bresjen for en bistandspolitikk hvor kontantutbetalinger direkte til befolkningen er hovedessensen?

Til arrangementet kommer professor i utviklingsstudier ved London University, School of Oriental and African Studies (SAOS), Guy Standing.

Han er med-grunnlegger av Basic Income Earth Network (BIEN) og forfatter av flere bøker, blant annet The Precariat: The new Dangerous Class (2011) og Work after Globalization: Building Occupational Citizenship (2009). Han er kjent forkjemper for ubetinget basisinntekt og direktedemokrati. Standing har ogsåt vært en del av forskerteamet på pilotprosjektet i Otijivero, Namibia og piloten i Madyar Pradesh, India.

I tillegg kommer Hilde Opoku, talskvinne for MDG, Eva Kløve fra NORAD, og Ståle Wig fra senter for utvikling og miljø, UiO. Christoffer Ringnes Klyve fra Framtiden i våre hender vil være ordstyrer. Meld deg på her.

Related Posts

X
X
X
X