Scroll Top

Et friskt pust fra USA

Sunkara (Demo)

Etter Occupy Wall Street, er Jacobin Magazine noe av det mest spennede på opposisjonell side som har kommet ifra USA. Med over 300 000 månedlige lesere på nett har de skapt en plattform for nye tanker til venstre for de etablerte partiene i USA.


Av: Jokke Fjeldstad, programleder for Globaliseingskonferansen


Sunkara
Ønsker å etablere en møteplass til venstre for etablerte politikk i USA: Bhaskar Sunkara.

Jacobin Magazine ble startet opp av Bhaskar Sunkara som nettmagasin i september 2010, og kom med sitt første trykte nummer tidlig i 2011. Få måneder senere fulgte hele verden med på Occupy Wall Street. Det vakte oppsikt at noen gjorde motstand i hjertet av kapitalismen, ved Wall Street.

Occupy ble en inspirasjon for aktivister langt utover USA, og åpnet et rom for større diskusjoner om hva vi ønsker og hva som skal til for å få det. En ny generasjon med aktivister trenger en ny generasjon av tenkere. Dette kan ha bidratt til den store interessen Jacobin Magazine fikk så fort.

De to siste årene har Jacobin Magazine vokst videre. Med omtaler i en rekke kjente amerikanske medier som New York Times og Rolling Stone Magazine er det tydelig at mange har fattet interesse for Jacobin.

Jacobin er heller ikke bare et tidsskrift – de vil spille en rolle i organisering. I samarbeid med lærerfagforeninga i Chicago har de laget håndboken Class Action, og de har inngått et boksamarbeid med det annerkjente venstresideforlaget Verso. De organiserer også lesegrupper og debatt flere steder.

-Vi ønsker å skape en sosial og kulturell møteplass for unge venstreorienterte, fri for byrdene ved en kaderorganisasjon, men med mulighet for at neste generasjon ikke må studere kollektiv kamp alene, som en akademisk interesse eller en forbigående fase, har Bhaskar Sunkara forklart

Jacobin er har stor bredde i sakene de dekker. De er opptatt av spørsmål som strategi for en annen verden, miljø, velferd, klasse, feminisme, moderne arbeidsforhold og nyliberalisme. Her er det masse spennende inntrykk for den som vil lese.

1.november kommer Sunkara til Globaliseringskonferansen for å diskutere radikale medier med Dagbladets debattredaktør Martine Aurdal og Vegard Velle fra Radikal Portal. 2.november vil Sunkara stille opp på avslutningsmøtet, blant andre med det irakiske sosiale forum.  Vi gleder oss stort til Jacobinredaktøren kommer på Globaliseringskonferansen.

Related Posts

X
X
X
X